Powered by Blogger.

Danh sách các plugin hữu ích cho việc sử dụng MyBB

Hệ thống tiền tệ cửa hàng 
MyPlaza Turbo 0.3.0 - Shop for MyBB 
NewPoints 1.6 - Shop 1.4 - Lottery1.0 
[Newpoint-Shop]Hiện Item trong chữ ký 

Editor 
WYSIWYG bbcode for mybb 
Hoteditor version 4.2 đã được decrypt 
Thống kê diễn đàn 
ChangUonDyU - Advanced Statistics 1.0.1 
Mod Pro Stats 1.7.5 for 1.6 
Thống kê topx 
Online Today 
Top Online User 
Today's Top Posters 
Chat 
ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0 
Extra Chatbox v1.5
Shoutbox AJAX (MyBB 1.2) 
MyShoutBox for Mybb 
Comet Chat 1.6 - Facebook Styles chat for Mybb! 
Thông báo 
[Plugin] MyAnnouncements Pro v1.1 
modnotice 1.30 beta 
Mod nhắc nhở khách đăng ký làm thành viên 
Welcome message 
Wanum Box (version 1.5) (aka Welcome Header) 
Announcements with Marquee 

Bàn phím ảo Virtual keyboard for mybb 
AVIM - Vietnamese Typing for MyBB 1.4.4 
Bộ gõ tiếng Việt cho mybb - him.js 
Mudim - Vietnamese Typing for MyBB. 
Bộ gõ cho Admin CP 

AdvancedProfile 3.0 
Pro Attachments 


Gift music box + Love message thông điệp yêu thương
 
Multiple Registrations Detector 1.1 
Forum category tabs 

Ẩn link đồi với khách 
Mod ẩn link khách cho Mybb 1.6 
Mod Level của thành viên 

chèn quảng cáo 2 bên forum 
[Plugin] chèn quảng cáo 2 bên forum 
Its My Birthday! Chúc mừng sinh nhật member 
Plugin Highslide 4.1.9 Zoom/Slideshow/Watermark 4.0 Image 
[Plugin] VB Permission Box - Thêm box quyền hạn của user giống vbb 
Poll on index 
Awaiting Activation Count in Header 
Mod Level của thành viên 
Embed zipyshare music 
Profile Comments 0.6 
[Plugin] iShare - chia sẻ bài viết lên các dịch vụ như facebook,Twitter,Digg... 
[Plugin] Portal Announcement Cutoff - tự động cut text trên portal nếu quá dài 

Bộ gõ công thức toán học cho diễn đàn 
[MODS] KSP - Virtual KeyBoard. Mod bàn phím ảo cho MyBB 
[AJAX] Thank You 
Download manager 1.2.1 
My Award 
Default Profile 
Private Message Admin - Plugin quản lí tin nhắn cá nhân thành viên dành cho admin 
ezgallery Gallery ảnh cho forum 
Advanced Quick Reply Form 
Ads after first post (for MyBB 1.4.x) 
Soft Delete-Plugin xóa tạm bài viết 
MyBB Advanced Portal V7a 
Mod trả lời nhanh tin nhắn- quick reply 1.3 
Forum Icons 
Mod thông báo 
[Plugin] Recent Threads on Profile 
Automedia - v 1_1_7 
[Plugin] Inline Ads For MyBB - displays Ads in first post 
[Plugin] Who Viewed Topic - Hiển thị những ai đã xem topic này 
[Plugin] Thread Requires Posts - Yêu cầu số post nhất định mới view được thread 
My Showcase 
ProPortal 1.0 - A More Functional Portal 
[Plugin] Thread Requires Posts - Yêu cầu số post nhất định mới view được thread 
Ultimate Posting Suite 
PM on registration 
Ajax PM Notification - cập nhật private message hiệu quả 
Users Browsing Thread - Plugin hiển thị người đang đọc thread 
Thank You/Like System v1.1 
Quick Theme - Plugin thay đổi theme 
Ads Manager - Reklam Alani Plugini 
Auto Media 1.1.4 
Plugin My favourite posts 
Add Spiders 
PHP in Templates and Template Conditionals 
Similar Threads Checker - plugin kiểm tra thead có trùng hay chưa 
Open thumbnails with Lightbox 2 
LightBox - Giống như highslide 
Plugin Editor - chỉnh sửa plugin trực tiếp trong admincp MyCode Manager - quản lí mycode tốt hơn 
Hook-Finder - plugin tìm kiếm Hook 
What is to come and look at the visitors nerden and more shows EKL 
Hệ thống cảnh báo Plugin 
Reading CP'DeN a private message to Admin 
Plugin quy định khi viết bài 
Facebook Dock And Friends 
Trash can - plugin thùng rác 
Cài bộ gõ Mudim cho admincp trong mybb 
HP / MP / EXP Stats Usergroup legends 
MyBB Smooth Navigational Menu 
Spoiler MyCode. 
Ẩn bài viết cho khách 
IE6 No More! 
Post icons on index in the last post 
Các plugin media 
Classic Author Column 
Snowstorm 
Reputation Manager 
Mail on activation (update V1.4) 
Fast Menu 
Email about new members 
Infobar 
Highlight own threads 
Disable signatures 
Attachments Popup 
Thread Tooltip Preview 
Show Users Who Have Been Registered Today 
Poll on Index 
Latest Attachment Gallery 
Last News on Forums Home Page 
Events on index Awaiting Activation Message 
Adstats 
Active Users 
Ajax PM Notification 
Fast Reputation Change 
Open images and thumbnails in threads with FancyZoom 
Image Resizer & Optimizer with GD 
Pro Ads - Chèn quảng cáo vào forum 
Sercurity Question Field 
[Beta] Multi Upload Attachments 
Thông báo với 2 box 
Mod level HP / MP / EXP đẹp như VBB
[Plugin]Thông điệp yêu thương (Update)
HTML in Posts 1.0 
ChangUonDyU - Show Custom MyCode Button 
Who Had Read The Thread - Những thành viên đã đọc bài viết
you plugin 
Giới hạn username khi đăng ký, chỉ cấp nhận cac ký tự cho phép 
Plugin TableBBcode 
yAnnouncement v1.0 
Mod 3 In 1 [Slide show + Announcements + Playlist music] 
[Release] Blast cho thành viên plugin
nCode Image Resizer With Highslide 
[beta] First post on all pages 
Mod chú thích thành viên 
nCode Image Resizer 
KSP - Share bài viết qua yahoo chỉ ở bài viết đầu tiên 
Max Post View For Guest 
[Plugin] Scroll top - hiển thị image button để scroll to top 
[Plugin] AvatarOnHeader - hiển thị avatar trên header 
KhanhSuPhu SiteMap Auto Create 2.0 
KSP - HIDE HACK 1.0 - post - khanhsuphu - Ngô Huỳnh Ngọc Khánh 
ChangUonDyU - Extra File Chatbox Buzz Addon 
Plugin Version - Tạo trang redirect cho link 
Minimum post to see link 
Slide bar bên trái 
404 Error Page Pro - Code by khanhsuphu Smile 
Online Today [Edited for Mybbvn's Skins] 
Who Has Registered Today [Edited For MYBBVN Skins] 
Float login & quick register 
Plugin đặt quảng cáo adnet () 
Media Player Yahoo 
Contact Us Form [1.6] 
Facebook Like 
Mod Pro Stats 1.7.5 for 1.6 
[plugin] Openid connect - Hỗ trợ đăng nhập diễn đàn bằng OpenID 
Facebook Connect 
WYSIWYG Editor Beta 3 - [Simon]
Plugin Custom Username - Định dạng username với custom fields 
Mybb GoMobile
    Blogger Comment
    Facebook Comment