Powered by Blogger.

Windows Server Install Key - Key yêu cầu khi cài đặt Windows Server

Bài viết này Dorin sẽ tổng hợp lại tất cả các Key cài đặt Windows Server để giúp các bạn thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm Product Key hay nói dễ hiểu hơn là Install key (key yêu cầu khi cài đặt). Hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!


Các phiên bản Windows Server Product Key (Key cài đặt)

Windows Server 2003 Datacenter (x86) CR7QG-T2996-RVC7Q-K46P3-FRG8G
Windows Server 2003 Datacenter (x64) BCY7K-B3GF3-8XF27-YRG2G-FFCMJ
Windows Server 2003 Enterprise (x86) KX9YP-83MH3-GTFVG-JKCWC-629HG
Windows Server 2003 Enterprise (x64) QBYDD-9T7PF-XP7HF-Q4K3T-2CTWQ
Windows Server 2003 Standard (x86) M6RJ9-TBJH3-9DDXM-4VX9Q-K8M8M
Windows Server 2003 Standard (x64) V92DP-B38FK-QC97Y-T94VG-6QYCB
Windows Server 2012 Standard NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 Datacenter BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y
Windows Server 2012 Standard Core NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB
Windows Server 2012 Datacenter Core BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y

Windows Server 2012 Standard - XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 Datacenter - 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
Windows Server MultiPoint Standard - HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server MultiPoint Premium - XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G

Installation Product Key for Windows 8 and Windows Server 2012

Windows 8 - BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows 8 N  - 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows 8 RT(ARM) - DXHJF-N9KQX-MFPVR-GHGQK-Y7RKV
Windows 8 Professional  - NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 Professional N - XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 Professional with WMC - GNBB8-YVD74-QJHX6-27H4K-8QHDG
Windows 8 Enterprise - 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 Enterprise N - JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Chúc các bạn thành công!
    Blogger Comment
    Facebook Comment