Powered by Blogger.

16 cách nói khác nhau của "DO YOU UNDERSTAND?"

Cách dùng câu đa dạng khiến cho đối phương sẽ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng hơn và sự sẵn sàng chia sẻ cũng nhiều hơn các bạn nhỉ? Bài viết sau sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn đó nha.

 1. Do you know what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)
 2. Do you know what I’m talking about?
 3. Does that make any sense? (Bạn thấy có lí không?)
 4. Am I making any sense? (Tôi nói bạn có hiểu không?)
 5. Are you following me? (Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?)
 6. Know what I’m saying?
 7. Do you see what I mean?
 8. Don’t you see (Bạn hiểu chứ)
 9. Do you get the message? /Do you get the picture? (Bạn có hiểu đại ý không?)
 10. Get my drift? (Hiếu ý tôi chứ?)
 11. Do you get it? / Get it? (Hiểu chưa)
 12. Dig? (từ lóng) = Understand?
 13. Do you hear what I’m saying?
 14. Do you see where I’m coming from? (Bạn có hiểu quan điểm của tôi không?)
 15. You’re with me right? (Bạn đồng ý với tôi chứ?)
 16. Are you with me on this? (Bạn đồng ý chứ?)

  Nguồn: Sưu tầm.
  Blogger Comment
  Facebook Comment