Powered by Blogger.

TIẾNG ANH GIAO TIẾP NƠI CÔNG SỞ - ĐI LÀM MUỘN

Cấu trúc: 

- Where is Alex? / Alex đâu rồi?
- He’s late again / Anh ấy lại đến trễ.
- Traffic is probably holding him up / Có lẽ anh ấy bị kẹt xe.
- He commutes from the suburbs. / Anh ấy đón xe đi làm từ vùng ngoại ô.

- He takes the train, remember? / Anh ấy đi xe lửa mà, không nhớ sao?
- Well, the train shouldn’t be late. / Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
- How do you get to work every day? / Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
- It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack. / Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
- In all, the trip got to take more than two hours. / Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Hội thoại 1:

A: Where is Alex? He’s late again / Alex đâu rồi? Anh ấy lại đến trễ.
B: Every day, he takes 3 hours to come office by bus so he is often late / Hằng ngày, anh ấy phải mất 3 giờ để bắt xe buýt tới công ty cho nên anh ấy thường đến muộn.
C: It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack. / Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
D: Sorry all, I am late / Xin lỗi tất cả mọi người, tôi đến muốn
C: No problem, Alex / Không sao đâu Alex.

Hội thoại 2:

A: I am so sorry, boss. I am late again. / Tôi thực sự xin lỗi sếp, tôi lại đến muộn
B: You are late again! I do not understand why you are late every day / Anh lại đến muộn. Tôi thực sự không hiểu tại sao ngày nào anh cũng đến muộn
A: I am so so sorry / Tôi thực sự rất xin lỗi
B: How do you get to work every day? / Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
A: I go to office by train / Tôi tới công ty bằng tàu điện ngầm.
B: Well, the train shouldn’t be late. / Chà, đi tàu điện ngầm thì không thể trễ được.
A: My house is very far from our company, I take 3,5 hours to come here, so I cannot come office on time / Nhà tôi ở rất xa công ty của chúng tôi, tôi phải mất 3,5 tiếng để đến đây nên tôi không thể đi làm đúng giờ.
B: Alright, you do not explain, come back your seat / Được rồi, anh không cần giải thích, trở lại chỗ anh ngồi đi!

Nguồn: Sưu tầm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment