Powered by Blogger.

Từ vựng tiếng Anh về truyền hình – Television

Trong bài này, HelloChao tổng hợp cho các bạn những mẫu câu và từ vựng thường dùng trong việc xem và phát sóng truyền hình.


1. Watching

 •  watcht  elevision/TV/a show/a programme/a program/a documentary/a pilot/a rerun/a repeat
        -> xem truyền hình/TV/một show diễn/một chương trình/một bộ phim tài liệu/một chương trình thí điểm/chương trình phát lại
 • see  an ad/a commercial/the news/the weather
        -> xem một mẩu quảng cáo/tin tức/thời tiết
 • catch/miss  a show/a programme/a program/an episode/the news
        -> kịp xem/bỏ lỡ một show diễn/một chương trình/một tập phim/tin tức
 • pick up/reach for/grab the remote control
        -> cầm lấy/với lấy điều khiển từ xa
 • change/switch channel
        -> chuyển kênh
 • surf (through)/flip through/flick through the channels
        -> lướt qua các kênh
 • sit in front of/switch on/switch off/turn on/turn off the television/the TV/the TV set
       -> ngồi trước/mở/tắt TV
 • have/install satellite (TV)/cable (TV)/a satellite dish
      -> có/lắp đặt truyền hình vệ tinh/truyền hình cáp/chảo vệ tinh

2. Showing

 • show a programme/a documentary/an ad/a commercial
       -> chiếu một chương trình/một bộ phim tài liệu/một mẩu quảng cáo
 • screen a programme/a documentary
       -> chiếu một chương trình/một bộ phim tài liệu
 • run an ad/a commercial
       -> chiếu một mẩu quảng cáo
 • broadcast/air/repeat a show/a programme/a documentary/an episode/a series
       -> phát sóng/phát lại một show/một chương trình/một bộ phim tài liệu/một tập phim/một seri phim
 • go out/air/be recorded live
       -> lên sóng/phát sóng/được thu hình trực tiếp
 • attract/draw (in)/pull (in) viewers
       -> thu hút người xem
 • be a hit with viewers/audiences/critics
       -> gây được tiếng vang với người xem/khán giả/các nhà phê bình
 • get (low/high) ratings
       -> được cho điểm (thấp/cao) (dựa trên lượng người xem)


Nguồn: Sưu tầm.

  Blogger Comment
  Facebook Comment