Powered by Blogger.

Đánh giá việc ảo hóa máy chủ

Quản trị mạng - Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một tổng quan về việc đánh giá việc ảo hóa máy chủ và kiểu dữ liệu mà bạn cần phải lựa chọn để thực hiện một đánh giá như vậy.

Đây là một loạt bài gồm có ba phần mà chúng tôi giới thiệu về việc thực hiện hành động đánh giá sự ảo hóa máy chủ bằng Microsoft Assessment và Planning Toolkit 3.1 (MAP 3.1). Phần một của loạt bài này sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nhìn tổng quan về việc đánh giá sự ảo hóa máy chủ và kiểu dữ liệu bạn cần lựa chọn để thực hiện một đánh giá như vậy. Các thông tin được trình bày trong bài này đã thừa nhận rằng bạn có một máy chủ đã triển khai trong môi trường Windows.


Đánh giá sự ảo hóa máy chủ là gì?

Để thiết kế và lên kế hoạch cho một kiến trúc ảo hóa hiệu quả, bạn cần phải bỏ thời gian để thực hiện một hành động đánh giá sự ảo hóa máy chủ. Đây là một bước rất quan trọng để bảo đảm rằng dự án ảo hóa máy chủ của bạn có phạm vi nhỏ hơn, nội bộ hay chứa đựng toàn bộ doanh nghiệp. Một hành động đánh giá ảo hóa máy chủ liên quan đến các vấn đề như capture dữ liệu cấu hình, hiệu suất và môi trường hiện hành cho sơ sở hạ tầng mà bạn đang quan tâm đến việc ảo hóa, việc truy cập dữ liệu đối với một tập các yêu cầu và hạn chế cho sơ sở hạ tầng ảo, việc tạo các báo cáo chính để hỗ trợ cho bạn xây dựng một kế hoạch chi tiết về quá trình chuyển đổi đối với sơ sở hạ tầng đang có thành sơ sở hạ tầng ảo. Kết luận cuối cùng về việc đánh giá vấn đề ảo hóa máy chủ, bạn cần đạt được các vấn đề sau:

Workload (hệ điều hành và ngăn xếp ứng dụng) phải thích hợp cho vấn đề ảo hóa
Workload không thích hợp cho việc ảo hóa vì phần cứng, hiệu suất, hoặc các hạn chế về khả năng tương thích của ứng dụng.
Những sự phối hợp của các workload thích hợp cung cấp sự tận dụng tối ưu hóa tài nguyên bên trong các ranh giới hiệu suất của phần cứng máy chủ vật lý và phần mềm ảo (ví dụ như Windows Server 2008 Hyper-V).
Các máy ảo vật ký có thể được cấu hình lại thành các host ảo trong suất quá trình chuyển đổi từ sơ sở hạ tầng hiện có sang sơ sở hạ tầng ảo.
Đánh giá sơ bộ về sự giảm tiêu tốn về một số mặt như điện, làm mát và không gian.

Khi hoàn tất việc đánh giá sự ảo hóa máy chủ, bạn sẽ đặt mình vào một vị trí để có thể định nghĩa được sự ảnh hưởng mà dự án ảo hóa của mình sẽ như thế nào đối với việc giảm số lượng máy chủ vật lý triển khai trong môi trường của mình. Đó là các thông tin mà bạn có thể sử dụng nhằm đánh giá việc thu hồi đầu tư (ROI) của dự án và cũng là những gì bạn có thể sử dụng để biện minh cho dự án ảo hóa của mình.

Bạn cần lựa chọn dữ liệu gì?

Có ba tập dữ liệu chính mà bạn cần hỗ trợ cho việc đánh giá vấn đề ảo hóa máy chủ đó là:

  • Kiểm kê về phần mềm và phần cứng máy chủ
  • Metric hiệu suất
  • Các chi tiết về môi trường

Thêm vào đó bạn cần phải thu thập workgroup, legacy domain (miền kế thừa), Active Directory forest, domain, site và IP subnet cho cấu hình bản đồ hóa location vật lý cho môi trường của mình.

Kiểm kê phần cứng và phần mềm

Việc chỉ rõ workload đang tồn tại nào là hợp với vấn đề ảo hóa phụ thuộc vào việc chọn ra các thông tin phần cứng và phần mềm cụ thể cho mỗi một máy chủ bên trong phạm vi dự án của bạn. Các thông tin phần cứng vật lý mà bạn cần thu lượm gồm có các tham số Basic Input/Output System (BIOS), kiểu bộ vi xử lý, số lõi của bộ vi xử lý, cấu hình bộ nhớ vật lý, số và kiểu card giao diện mạng, các thông tin về thiết bị lưu trữ, thiết bị USB, các thiết bị có cổng nối tiếp và song song, cũng như bất cứ thành phần phần cứng nào khác phụ thuộc vào workload hiện hành. Các thông tin về phần mềm mà bạn cần chọn ra gồm có hệ điều hành, các ứng dụng đã được cài đặt cũng như các nâng cấp phần mềm, hotfixe, các gói dịch vụ được cài đặt trên máy chủ vật lý. Thêm vào đó bạn cần capture một danh sách các dịch vụ đang chạy trên mỗi máy chủ cũng như các thông tin cấu hình có liên quan với mỗi một dịch vụ đang chạy.

Metric hiệu suất

Khi bạn đã biên dịch dữ liệu thống kê phần cứng và phần mềm cho các máy chủ vật lý trong phạm vi dự án thì bạn cần tính đến cả Metric hiệu suất cho mỗi máy chủ. Đặc biệt bạn cần phải capture các tham số về bộ vi xử lý, bộ nhớ, mạng và hiệu suất đĩa. Metric hiệu suất phải được lựa chọn trong một khoảng thời gian đủ dài để bạn có thể capture được các mức đỉnh và mức thấp nhất có liên quan đến sự thực thi của các ứng dụng thông thường. Khuyến cáo chung là capture dữ liệu trong khoảng thời gian tối thiểu một tháng để bảo đảm rằng khoảng thời gian capture có chứa các sự kiện high-load. Để giảm bớt sự ảnh hưởng của việc capture dữ liệu về hiệu suất trên máy chủ, bạn cần phải bảo đảm thiết lập khoảng thời gian để tập hơn không ít hơn 5 phút một lần. Hãy lưu ý rằng các tham số về hiệu suất được đề cập ở trên là các bộ đếm của hệ điều hành Windows.

Metric hiệu suất của bộ vi xử lý chính mà bạn cần tập hợp là phần trăm thời gian processor và phần trăm thời gian ngắt đối với mỗi bộ vi xử lý. Phần trăm thời gian processor phản ánh mức công suất xử lý mà workload yêu cầu trên mỗi một máy chủ theo thời gian. Phần trăm thời gian ngắt phản ánh lượng thời gian tốn cho việc xử lý các ngắt có liên quan đến thiết bị và ngoại vi. Các thông tin này sẽ được sử dụng để chỉ ra các bộ vi xử lý ảo cho mỗi một máy ảo và sự kết hợp workload để tối ưu hóa việc sử dụng các processor trên host ảo.

Metric hiệu suất của bộ nhớ mà bạn cần capture là các tham số byte bộ nhớ có sẵn và các trang nhớ trên giây. Các tham số byte có sẵn của bộ nhớ thể hiện số lượng bộ nhớ vật lý tính theo byte có sẵn để phục vụ cho việc phân định cho một hành động xử lý; hay nói theo cách khác, nó là số lượng bộ nhớ vật lý rỗi. Các trang nhớ trên giây phản ánh tốc độ của các trang nhớ này được đọc từ hoặc được ghi vào đĩa nhằm giải quyết các lỗi trang nhớ phần cứng. Các thông tin này sẽ được sử dụng để phân biệt bộ nhớ cho mỗi một máy ảo và sự kết hợp về workload nhằm tối ưu hóa bộ nhớ trên host ảo.

Metric hiệu suất mạng mà bạn cần thu thập là tổng số byte trên giây cho mỗi một adapter mạng vật lý. Thông tin này sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế các mạng ảo và các kết nối máy ảo để tối ưu hóa tải trọng của mạng qua các adapter mạng.

Metric hiệu suất lưu trữ mà bạn cần thu thập là các giá trị thời gian thực và trung bình cho việc đọc và ghi các hành động đến ổ đĩa vật lý trong máy chủ. Thông tin này sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế các hệ thống lưu trữ để bảo đảm có đủ dung lượng cần thiết cho các máy ảo.

Các chi tết về môi trường

Dữ liệu môi trường mà bạn thu thập như là một phần trong việc đánh giá vấn đề ảo hóa máy chủ gồm có các thông tin minh chứng bởi việc chứng tỏ những lợi ích trong vấn đề giảm giá thành từ việc di trú sang một sơ sở hạ tầng ảo. Dữ liệu chính mà bạn cần phải thu thập về bản chất là về các vấn đề năng lượng, làm mát, chi phí cho không gian xắp xếp liên quan đến mỗi máy chủ vật lý chính là mục tiêu ảo hóa. Tuy nhiên bên cạnh đó bạn không được quên các thiết bị backup nguồn, vấn đề lưu trữ tài khoản và các thiết bị ngoại vi có liên quan đến mỗi máy chủ trong các tính toán về mặt giá thành. Khi bạn đã định nghĩa các ứng viên ảo, số lượng các host ảo và các hệ thống có liên quan với nó cần được bổ sung cho sơ sở hạ tầng, bạn có thể ước lượng về độ tiết kiệm được các khoản chi phí từ việc giảm các máy chủ và các hệ thống có liên quan.

Cách sử dụng dữ liệu như thế nào?

Về mặt đánh giá vấn đề ảo hóa, thống kê phần cứng và phần mềm, metric công suất đều được đánh giá đối với tập hạn chế các thành phần trong môi trường ảo để phân biệt workload ứng viên ảo, sự kết hợp tiềm năng workload khi được cấu một cách hình đồng thời sẽ tối ưu được sự tận dụng tài nguyên host ảo, số lượng host ảo cần thiết. Từ phối cảnh về giá thành, dịch vụ và vấn đề quản lý, chúng tôi khuyên các bạn nên định nghĩa hai hoặc 3 cấu hình máy chủ chuẩn để cho phép bạn hỗ trợ cho các workload ảo ở đủ các kích cỡ to, nhỏ và trung bình. Việc định nghĩa cấu hình máy chủ vật lý cần đến một số hành động mang tính lặp đi lặp lại để tối ưu số lượng host ảo.

Đối với việc bắt đầu một tập các cấu hình host, bạn có thể đánh giá dữ liệu workload của máy chủ vật lý của mình với những vấn đề hạn chế về hiệu suất và phần cứng của phần cứng ảo của máy ảo Windows Server 2008 Hyper-V cũng như cấu hình phần cứng vật lý của host ảo. Những hạn chế về phần cứng và hiệu suất đều được dựa trên bộ nhớ cơ bản, không gian đĩa, bộ vi xử lý, các thành phần mạng. Một số hạn chế khác có thể hiện diện ở đây là các thiết bị phần cứng song song hoặc nối tiếp,…

Trong quá trình đánh giá phần cứng, bạn cần đánh giá mỗi một máy chủ vật lý mục tiêu đối với những hạn chế về phần cứng máy ảo. Nếu một máy chủ vật lý mục tiêu mắc phải những hạn chế này thì bạn cần phải loại trừ workload có liên quan khỏi khu vực ứng viên ảo và tiếp tục đánh giá đối với máy chủ vật lý mục tiêu tiếp theo. Nếu máy chủ vật lý mục tiêu thỏa mãn tất cả các hạn chế thì bạn có thể đánh giá workload có liên quan và metric hiệu suất của nó đối với các han chế về hiệu suất đã được định nghĩa trước.

Việc thực hiện đánh giá ảo hóa máy chủ bằng phương pháp thủ công sẽ rất vất vả và là không thể để thực hiện với số lượng lớn workload vật lý. Tuy nhiên về vấn đề này MAP 3.1 toolkit có thể hỗ trợ bạn tự động sưu tập dữ liệu về hiệu suất, phần mềm, phần cứng cho môi trường hiện có của mình, cũng như truy cập vào dữ liệu đối với các hạn chế ảo được định nghĩa trước, tạo các báo cáo về các ứng viên ảo hóa đối với workload.

Kết luận

Trong phần hai của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một số tính năng của Microsoft Assessment và Planning 3.1 toolkit để có thể hỗ trợ cho bạn trong thực hiện đánh giá sự ảo hóa máy chủ.


Janique CarboneVăn Linh (VirtualizationAdmin)
    Blogger Comment
    Facebook Comment