Powered by Blogger.

Danh sách các phần mềm miễn phí quản lý hệ thống - tài sản CNTT

Quản lý hệ thống, thiết bị, tài sản CNTT với chi phí thấp nhất luôn là mối quan tâm hàng đầu của nhà quản lý CNNT. Nhằm mục tiêu cung cấp các ứng dụng quản lý tốt và giải đáp câu hỏi của các học viên trong quá trình đào tạo, TechBridge Vietnam liệt kê các phần mềm nguồn mở hoặc miễn phí có chức năng quản lý với các thông tin như sau:1. OCS Inventory NG

Chức năng

Thu thập thông tin về hardware, firmware, software các thiết bị CNTT theo mô hình client - server và SMNP

Cho phép thêm các thông tin quản lý như vị trí, phân loại thiết bị...

Triển khai phần mềm client qua policy tới các máy trạm trong mô hình Active Directory của Microsoft


Ưu điểm

Dễ cấu hình và triển khai

Hệ điều hành server: Windows, Unix/Linux và cung cấp file hỗ trợ Virtual Appliances

Thông tin

Website: www.ocsinventory-ng.org2. Zabbix

Chức năng

Thu thập thông tin về hardware, firmware, software các thiết bị CNTT theo mô hình client - server và SMNP

Cho phép thêm các thông tin quản lý như vị trí, phân loại thiết bị...

Triển khai phần mềm client qua policy tới các máy trạm trong mô hình Active Directory của MicrosoftƯu điểm

Thiết lập sơ đồ quản lý thiết bị trên phần mềm

Tạo các báo cáo chuyên nghiệp và đa dạng

Hệ điều hành server: Unix/Linux và cung cấp file hỗ trợ Virtual AppliancesThông tin

Website: www.zabbix.com


3. Open-AudIT

Chức năng

Thu thập thông tin về hardware, firmware, software các thiết bị CNTT theo mô hình client - server

Cho phép thêm các thông tin quản lý như vị trí, phân loại thiết bị...

Triển khai phần mềm client qua policy tới các máy trạm trong mô hình Active Directory của Microsoft


Ưu điểm

Chỉ cần cài đặt trên server, phần mềm sẽ tự scan hệ thống mạng để tìm các thiết bị (yêu cầu nên có Domain account để có quyền truy cập thông tin)

Hệ điều hành server: Windows, Linux và cung cấp file hỗ trợ Virtual Appliances


Thông tin

Website: www.open-audit.org3. Nagios

Chức năng

Thu thập thông tin về hardware, firmware, software các thiết bị CNTT q

Cho phép thêm các thông tin quản lý như vị trí, phân loại thiết bị...

Triển khai phần mềm client qua policy tới các máy trạm trong mô hình Active Directory của Microsoft


Ưu điểm

Tạo các báo cáo chuyên nghiệp và đa dạng

Cho phép thêm các thông tin quản lý như vị trí, phân loại thiết bị...

Hệ điều hành server: Windows, Linux và cung cấp file hỗ trợ Virtual Appliances


Thông tin

Website: www.nagios.org


TechBridge Vietnam

Training & Coaching Dep
    Blogger Comment
    Facebook Comment