Powered by Blogger.

IOS GIÚP SWITCH 2960 CÓ CHỨC NĂNG ROUTING (ĐỊNH TUYẾN)

IOS GIÚP SWITCH 2960 CÓ CHỨC NĂNG ROUTING (ĐỊNH TUYẾN)

Inter-VLAN Routing with Catalyst 2960
Như ta đã biết, định tuyến Vlan ta thường dùng Switch Multilayer (SW Layer 3), hoặc Router (router on stick) nhưng đôi khi không được biết đến tính năng chuyển mạch Layer 3 trên các dòng Switch 2960S, 2960G, 2960, và 2975 khi chạy IOS LANBASE với phiên bản 12.2(55) SE hoặc cao hơn.
Bài dưới đây trình bày về định tuyến Vlan trên SW2960

Người thực hiện:
Lâm Văn Tú
Nguyễn Trường Giang
Mô hình:

Cấu hình trên SW2960 
2960(config)#sdm prefer lanbase-routing
Changes to the running SDM preferences have been stored, but cannot take effect until the next reload.
Use ‘show sdm prefer’ to see what SDM preference is currently active.
2960(config)#^Z
2960#reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y
Proceed with reload? [confirm]
Kiểm tra
2960#show sdm prefer
The current template is “lanbase-routing” template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 255 VLANs.
number of unicast mac addresses: 4K
number of IPv4 IGMP groups + multicast routes: 0.25K
number of IPv4 unicast routes: 4.25K
number of directly-connected IPv4 hosts: 4K
number of indirect IPv4 routes: 0.25K
number of IPv4 policy based routing aces: 0
number of IPv4/MAC qos aces: 0.125k
number of IPv4/MAC security aces: 0.375k
2960#conf t
2960(config)#ip routing
2960(config)#
2960(config)#int vlan 1
2960(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
2960(config-if)#
2960(config-if)#int vlan 2
2960(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0
2960(config)#^Z
2960#sh ip route
….
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2
Kiểm tra ping giữa 2 PC
PC1
PC 2
Như vậy 2 PC đã thấy được nhau và định tuyến Vlan trên Switch 2960 đã thành công.
Lưu ý:
Không hỗ trợ RIP, OSPF, EIGRP, BGP, hay là routed interface. Nó chỉ hỗ trợ 16 tuyến đường tĩnh với SVIs
    Blogger Comment
    Facebook Comment