Powered by Blogger.

Backup dữ liệu trên Synology

Trước khi bắt đầu công việc backup, bạn phải chắc chắn thiết bị của bạn đã được cài đặt các ứng dụng sau

1. Cài đặt phần cứng Synology
2. Cài đặt phần mềm hệ điều hành dựa trên hệ thống NAS
3. Tạo Volume ( dung lượng đĩa) và Share Folder ( thư mục chia sẻ)

Tạo Volume

Vào Main Menu ð Storage manager


Chọn thẻ Create làm theo bảng Volume Creation Wizard để hoàn tất việc tạo Volume.

Tạo Share folder

Có nhiều cách để tạo một thư mục chia sẻ, ở đây tôi chỉ nói đến 2 cách thông dụng nhất:
Vào Main menu > Control panel > Share FolderChọn nút Create > mặc định sẽ xuất hiện tag Shared Folder Info, điền thông tin vào thẻ Share Folder Info. Click Ok

Tick vào những ô chọn tương ứng để cho phép những user nào được sử dụng Share Floder này. Click OK để hòan thành

Vào Main Menu > File StationChọn nút Create > Create New Share Folder, rồi làm tương tự như cách 1

Nếu lỡ làm sai các bước trên, bạn có thể xóa bỏ Share Folder và làm lại bằng cách: Vào Control Panel > Share Folder > Chọn thư mục bạn muốn xóa. Click Delete


Khởi tạo DSM User


Có 3 cách tạo và phân quyền User phổ biến
Tạo nhóm trước, phân quyền cho nhóm, sau đó gán User vào nhóm. User sẽ có tất cả các quyền mà nhóm có. Hoặc là tạo User trực tiếp

Vào Menu > Control Panel > UserCreate > điền đầy đủ thông tin yêu cầu. Click Next 

Gán User vào Group > Click Next

Chọn những Share Folder mà User có quyền truy nhập vào, để đọc, chỉnh sửa > Click Next

Chọn những ứng dụng mà User có quyền truy cập > Click Next.

Bạn đã hòan thành bước khởi tạo và phân quyền cho User


Tạo Nhóm cũng tương tự như tạo User.

Bạn vào Menu > Control panel > Group Chọn Create, điền đầy đủ thông tin vào bảng Group Information, chọn Next, phân quyền cho Group trên từng Share Folder

Sau khi đã khởi tạo User và Group, để việc phân quyền được chi tiết và tuyệt đối hơn, bạn có thể dùng Window ACL

Các bước đầu giống như khởi tạo Share Folder. File station > Create New Share Folder > điền chi tiết vào bảng Share Folder Info, chọn tagWindows ACL > tick chọn Allow Editing Windows Access Control List > Click OK 

Ta vừa khởi tạo thành công một thư mục Windows ACL tên User ACL

Để cài đặt cho User và Group ta vào File Station, click phải nên thư mục vừa tạo, chọn Properties


Chọn thẻ Permission > click Create. Chọn một User hoặc Group. Tick chọn để phân quyền cho User và Group, chọn OK

Hoặc dùng Window ADS để đồng bộ domain lên Disk Station

Vào Menu > Control panel > Directory Service chọn thẻ Domain, tick Join domain. Điền thông tin domain. Chọn OK

Bây giờ, những User trên sever của bạn đã có thể đăng nhập vào thiết bị Synology. Sau đó bạn kích họat tính năng Backup lên: Main menu > Control Panel > Network Backup

Chọn thẻ Network Backup > tick chọn Enable Network Backup Service > Click Apply

Bắt đầu Back up: Main menu > Backup And Restore

Create > Data Backup Task > Next > Nhập tên cho file Backup > Next

Bạn sẽ có 4 sự lựa chọn tương đương với 4 cách Backup File

Local backup: backup một Share Folder trên thiết bị

Next > Chọn thư mục bạn muốn backup tại Destination

( tick chọn Reserve the backup file at the destination để giữ lại file backup trên thư mục đến, khi file bị xóa khỏi thiết bị

tick chọn Enable metadata để kick hoạt tính năng backup siêu dữ liệu
tick chọn Enable thumbnails backup để backup hình trên Photo Station.)
chọn NextChọn thư mục mà bạn muốn backup > Next

tick Enable backup schedule để cài đặt thời gian Backup -> Apply.Network backup (Synology sever): backup từ một thiết bị Synology một thiết bị Synology khác
Network backup ( rsync-compatiple server): backup từ một thiết bị Synology lên sever
Amazon S3 backup: backup từ một thiết bị Synology đến Amazon server.
Các kiểu backup đều tương tự nhau về cách thao tác
    Blogger Comment
    Facebook Comment