Powered by Blogger.

Logical Volume Manager - Giải pháp cho vấn đề phân vùng

Giải pháp cho vấn đề phân vùng
Linux hiện đang được quảng cáo rầm rộ với nhiều tính năng vượt trội so với Windows ắt hẳn khiến bạn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên, có một vấn đề khi cài đặt Linux đó là việc phân vùng khi cài chung với Windows trên cùng một ổ cứng. Bạn biết rằng một ổ cứng có thể được phân vùng (partition) thành primary (phân vùng chính, có thể khởi động, chỉ thể hiện thành 1 ổ đĩa luận lý) và extended (phân vùng mở rộng, có thể phân nhỏ thành nhiều vùng luận lý tương ứng với các ổ luận lý), tối đa 4 phân vùng primary và chỉ được 1 extended.
Hình 2: Các khối luận lý (Logical Volumes - LV)
Linux yêu cầu phải có đủ 3 phân vùng: /boot, /, và swap, trong đó /boot bắt buộc là primary. Giả sử ổ cứng trên máy tính của bạn đã được phân vùng 1 primary làm ổ khởi động C: dùng Windows và 1 extended (để tạo các ổ luận lý dùng cho dữ liệu), đây là cách phân vùng phổ biến. Khi cài Linux, do phân vùng extended đã được dùng nên cả 3 phân vùng của Linux đều phải là primary, thế nhưng ổ cứng của bạn chỉ có thể phân thêm 2 phân vùng primary. Thật may, phiên bản 8.0 của hệ điều hành RedHat Linux giải quyết được vấn đề này. Phiên bản này có một tính năng mới là Logical Volume Manager (gọi tắt là LVM), cho phép tổ chức ổ cứng thành các khối luận lý (Logical Volumes - LV) thay vì sử dụng phân vùng như trước kia. Hơn nữa nó cũng cho phép bạn sử dụng các ổ cứng của mình một cách rất hợp lý (xin nói rõ là “các” ổ cứng chứ không phải “một”).Với LVM, ổ cứng hay một  tập hợp ổ cứng được coi là một hay các khối vật lý (Physical Volumes - PV). Các PV này được kết hợp với nhau thành các nhóm khối luận lý (Logical Volume Group - LVG).
     Hình 3: Tạo khối vật lý (PV)

Lưu ý: phân vùng /boot không thể là một khối luận lý (Logical Volume -LV) vì trình nạp khởi động (boot loader) sẽ không nhận ra được. Do đó bạn phải tạo một phân vùng /boot độc lập, không nằm trong một nhóm khối luận lý nào.
Mỗi PV không thể trải rộng trên nhiều ổ cứng nhưng LV́ và LVǴ có thể trải rộng trên nhiều ổ cứng.Như trên hình vẽ, LVG được tạo từ 3 PV (ở đây là 3 ổ cứng trừ đi một phân vùng 75 MB cho phân vùng /boot). Đến lượt mình, LVG được chia ra thành các LV́ (ở hình 2 chúng được neo vào bởi các thư mục /home và /, với hệ tập tin là ext3). Khi các LV bị đầy, các không gian trống từ LVG có thể được thêm vào cho các LV́́. Khi một ổ cứng được thêm vào hệ thống, nó có thể được thêm vào LVG và kích thước của các LV lúc đó có thể được tăng lên.Chú ý rằng LVM được hỗ trợ từ cấp nhân (kernel) của Red Hat Linux 8.0 nên bạn không phải bận tâm gì khi sử dụng nó.Tiếp theo là vấn đề sử dụng LVM. Ở đây xin đưa ra bản dịch từ tài liệu của RedHat – tôi đã làm theo cách này và hoàn toàn “bình an”.LVM có thể cấu hình trong quá trình cài đặt bằng đồ họa hay trong quá trình kickstart - cài đặt trên nhiều máy. Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích từ gói lvm để cấu hình LVM. Tuy nhiên ở đây, với mục đích vượt qua giới hạn 4 phân vùng ở bước cài đặt nên tôi chỉ giới thiệu những bước cần làm với Disk Druid trong quá trình cài đặt RedHat (chế độ graphic). Còn hướng dẫn sử dụng tiện ích xin xem thêm tài liệu đi cùng Linux hoặc ở trang www.redhat.com.

Các bước cần thực hiện bao gồm: 1. Tạo các PV từ các ổ cứng2. Tạo LVG từ các PV3. Tạo các LV và neo các thư mục cần thiết vào chúng.

              Hình 4: LVM
Cụ thể:Trong màn hình Disk Partitioning Setup, bạn chọn chế độ Manually partition with Disk Druid.1. Chọn New2. Trong trường Mount Point bạn không được chọn gì cả.3. Chọn physical volume (LVM) từ menu thả xuống của trường Filesystem Type (hình 3)4. Một PV bắt buộc phải nằm trên một ổ cứng. Chọn ổ cứng mà bạn muốn tạo PV trên đó  trong mục Allowable Drives. Nếu bạn có nhiều ổ cứng, tất cả các ổ sẽ được chọn. Bạn phải tự bỏ chọn các ổ không cần thiết.5. Chọn kích thước mà bạn muốn cho volume này. Chú ý rằng volume này được tạo trên nền phần không gian trống của ổ cứng của bạn. Bạn không phải bận tâm về các phân vùng của Windows, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến các phân vùng đó.
     Hình 5: Tạo khối luận lý (LV)
6. Trong Additional Size Options, bạn chọn các tính chất mà bạn muốn: Fixed Size - thiết lập kích thước cố định, Fill all space up to (MB) - chỉ định kích thước, và Fill to maximum allowable size – toàn bộ không gian còn trống trên đĩa của bạn sẽ được sử dụng.7. Chọn Force to be a primary partition nếu bạn muốn đó là một phân vùng chính.8. Chọn Check for bad blocks để yêu cầu trình cài đặt kiểm tra đĩa trước khi cài.9. Nhấn OK.Lặp lại các bước trên để tạo các PV trên các ổ cứng khác nếu cần.

Tiếp theo:1. Chọn LVM để tập hợp các khối vật lý đã được tạo thành nhóm khối. Bạn có thể tạo ra nhiều nhóm khối nhưng mỗi một PV chỉ thuộc vào một nhóm mà thôi.2. Thay đổi Volume Group Name nếu cần.3. Mọi PV trong LVG đều được tạo nên từ các đơn vị 4 MB gọi là physical extent. Tốt nhất là bạn không nên thay đổi thiết lập này.4. Chọn những PV cho LVG này.5. Để tạo các LV, nhấn nút Add trong Logical Volumes.
Hình 6: Một hình ảnh ví dụ về kết quả thực hiện.
Trong cửa sổ hiện ra như dưới đây bạn chọn kích thước, kiểu hệ tập tin, và thư mục neo vào khối này. Lặp lại các bước trên cho các phân vùng /, swap. Lưu ý: /boot không được tạo ở đây.Bạn có thể để một khoảng trống trên LVG để phục vụ mục đích mở rộng sau này.

 Chú ý quan trọng: Khi sử dụng chức năng này (LVM), trong Windows sẽ xuất hiện một ổ đĩa luận lý với kích thước bằng 0 và không sử dụng được. Nó cũng không ảnh hưởng gì tới hệ thống Windows. Tuy nhiên, nếu thấy khó chịu về sự xuất hiện của nó, hãy sử dụng một tiện ích như TweakUI để giấu nó đi.Mọi thông tin liên hệ xin gửi về:
Nguyễn Việt Hải
viethai@myrealbox.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment