Powered by Blogger.

Cấu hình backup VPS/Server lên Google Drive

Hiện tại với mỗi tài khoản Google Drive, Google cho người dùng miễn phí 15GB không gian lưu trữ để dữ liệu. Với vùng không gian lưu trữ này bạn có thể tận dụng nó để cấu hình backup VPS/Server. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cấu hình backup dữ liệu trên VPS sử dụng hệ điều hành CentOS 6.8 x64 và đưa lên Google Drive bằng script bash shell. Script backup này cho phép bạn thực hiện những việc sau:

- Source code - trên VPS/Server lên Google Drive.
- Cơ sỡ dữ liệu MySQL - trên VPS/Server lên Google Drive.
- Cho phép lưu trữ nhiều bản backup và tự động xóa các bản backup cũ.

Các bước thực hiện

Bước 1: Download và cài đặt ứng dụng gdrive (https://github.com/prasmussen/gdrive#) vào VPS bằng các lệnh như bên dưới
# wget -O gdrive hhttps://docs.google.com/uc?
id=0B3X9GlR6EmbnQ0FtZmJJUXEyRTA&export=download
# mv gdrive /usr/sbin/gdrive 
# chmod 755 /usr/sbin/gdrive

Trong trường hợp VPS/Server của bạn sử dụng hệ điều hành khác, Quý khách có thể download các phiên bản gdrive tương ứng tại link https://github.com/prasmussen/gdrive#downloads

Bước 2: Cấu hình tài khoản Google Drive cho phép ứng dụng gdrive truy cập bằng cách thực hiện lệnh "gdrive mkdir backupvps". Sau khi thực hiện lệnh này bạn sẽ nhận được một đường link có dạng như bên dưới

Go to the following link in your browser: 
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?client_id=123456789123-7n0vf5akeru7on6o2fjinrecpdoe99eg.apps.googleusercontent.com&redirect_uri=urn%3Aietf%3Awg%3Aoauth%3A2.0%3Aoob&response_type=code&scope=https%3A%2F%2Fwww.googleapis.com%2Fauth%2Fdrive&state=state

Tiếp theo bạn copy đường link này trên trình duyệt và thực hiện lấy mã xác thực của Google Drive

Sau khi có được mã xác thực thì bạn tiếp tục thực hiện copy mã xác thực này và khai báo vào ô "Enter verification code" của lệnh "gdrive mkdir backupvps-tmp" đã thực hiện trước đó.

Enter verification code: 4/IVKpq8Jc0wccaZ4ftb5F77FthcSHn94eFYkFH0jB0Oc

Bước 3: Cấu hình script backup cho VPS và thiết lập backup định kỳ hàng ngày vào lúc 4 giờ 30 phút sáng bằng các lệnh như bên dưới.

# chmod 755 /usr/sbin/gdrive_backup_vps

Khai báo đường dẫn backup và thời gian lưu trữ backup
# vi /usr/sbin/gdrive_backup_vps

SRC_DIR="/home/vinahost/" <--- Đường dẫn chứa mã nguồn website cần backup
KEEP_BACKUP=2 <--- Số bản backup được lưu trữ

# echo "30 4 * * * /usr/sbin/gdrive_backup_vps >/dev/null 2>&1" >> /var/spool/cron/root

Với các bước trên thì bạn đã có thể thực hiện backup mã nguồn và cơ sỡ dữ liệu MySQL của mình lên Google Drive.
    Blogger Comment
    Facebook Comment