Powered by Blogger.

Tìm hiểu hình thức lưu trữ dữ liệu AWS EC2: Instance Store Storage

Tìm hiểu hình thức lưu trữ dữ liệu AWS EC2: Instance Store Storage | Chào các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về một trong các hình thức lưu trữ dữ liệu của dịch vụ AWS EC2 Instance nhé. Đó chính là: Instance Store Storage . Vậy hình thức lưu trữ dữ liệu (storage) Instance Store là gì ? Có đặc điểm và những lưu ý như thế nào ? Các bạn hãy cùng đến với bài viết này, thuộc Series Tự học AWS – Amazon Web Services nhé.
1. Instance Store là gì ?
Instance Store (hay còn gọi ‘ephemeral store’) là vùng lưu trữ nằm trên ổ cứng vật lý được gắn vào máy chủ host chứa máy chủ ảo EC2 Instance được chạy. Như vậy Instance Store sẽ cung cấp khả năng đọc ghi I/O với độ trễ tốt hơn rất nhiều so với các hình thức lưu trữ dữ liệu qua mạng khác của AWS như Amazon S3, Amazon EBS,…

Một số đặc điểm quan trọng sau bạn cần lưu ý về Instance Store:
Instance Store cung cấp vùng dữ liệu theo dạng block-level storage mang tính tạm thời (ephemeral), không toàn vẹn dữ liệu. Các dữ liệu chứa trên Instance Store nên là những loại dữ liệu không quan trọng, cần ít an toàn, thay đổi thường xuyên như buffer, cache, nội dung tạm,…

Một Instance Store có thể bao gồm một hoặc nhiều Instance Store Volume dưới dạng block devices.
Càng chọn Instance Type nhiều disk thì càng nhiều Instance Store, do một disk vật lý sẽ tương ứng một Instance Store. Các thiết bị lưu trữ ảo (virtual devices) của các Instance Store sẽ được đánh thứ tự index dưới hệ thống backend là : ephemeral[0-23]. Còn lúc hiển thị trên OS sẽ dưới dạng block-device mapping.
Bạn sẽ được chọn sử dụng AWS EC2 Instance Store Storage khi khởi tạo một máy chủ ảo, ở phần “Choose Instance Type”.

2. Instance Store Lifecycle
Thời gian sống của dữ liệu chứa trên Instance Store độc lập với thời gian sống của máy chủ ảo EC2 Instance (“EC2 Instance là gì?“) mà nó được liên kết ổ cứng vào. Những dữ liệu trên Instance Store sẽ có các đặc điểm cần lưu ý sau:
Khi bạn chỉ reboot EC2 Instance: dữ liệu vẫn giữ nguyên.
Khi bạn dừng máy chủ ảo EC2 Instance : dữ liệu sẽ mất.
Khi bạn huỷ (terminate) máy chủ ảo EC2 Instance: dữ liệu sẽ mất.
Khi ổ cứng vật lý của Host chứa EC2 Instance bị hư: dữ liệu sẽ mất.
Nếu một AMI được tạo ra từ máy chủ ảo Instance với Instance Store Volume, thì dữ liệu trên instance store volume này sẽ không được bảo toàn.

Vì sao khi bạn dừng (stop) hoặc huỷ (terminate) máy chủ ảo EC2 Instance thì dữ liệu sẽ mất? Vì theo cơ chế lưu trữ của EC2 Instance Store Storage do AWS quy định thì, mỗi block dữ liệu trên instance store sẽ bị reset khi bạn dừng hoặc huỷ EC2 Instance. Vì vậy những dữ liệu mang tính quan trọng, lâu dài,.. thì tuyệt đối không lưu trữ hoặc chứa trên Instance Store mà nên chứa trên các hệ thống lưu trữ khác của AWS như Amazon S3, Amazon EBS hoặc Amazon EFS.

3. Instance Store Volumes
Đầu tiên cần lưu ý lại cơ bản về khái niệm “volume”. Volume là thiết bị block storage bạn có thể gắn vào cloud server để dùng như một ổ cứng cố định. Trên hệ điều hành Windows nhận diện là ổ D:, E:,..,hay các ổ /dev/sdb, /dev/sdc,… trên Linux.
Các loại máy chủ ảo EC2 Instance (Instance type) sẽ quy định các kích thước tương ứng cho các Instance Store Volume và loại ổ cứng (HDD/SSD) được sử dụng cho vùng dữ liệu Instance Store Volume.
Đối với các loại máy chủ ảo EC2 Instance sử dụng ổ cứng SSD hẳn nhiên sẽ cho hiệu suất đọc ghi I/O xuống disk cao hơn. Đây là một sự lựa chọn tốt cho các ứng dụng đọc ghi nhiều với độ trễ thấp, nhưng cần lưu ý dữ liệu vẫn sẽ là bị xoá bỏ khi dừng hoặc huỷ máy chủ ảo Instance.
Instance Store Volume được bao gồm trong chi phí thuê máy chủ ảo EC2 Instance theo cước phí (On-Demand) hàng giờ rồi.

4. Instance Store Volumes và EC2 instances
Bạn chỉ có thể gắn (attach) Instance Store Volume vào một máy chủ ảo EC2 khi khởi tạo. Nhưng khi đã chạy EC2 Instance thì bạn không thể tháo (deatch) vùng Instance Store Volume ra và gắn sang máy chủ ảo EC2 khác được.

Sau khi máy chủ ảo Instance được khởi chạy, Instance Store Volume được gắn vào máy chủ ảo Instance cần được format và mount để sử dụng.
Instance Store Volume sử dụng cho một máy chủ ảo Instance sẽ sử dụng cơ chế block device mapping.
5.Hướng dẫn thêm Instance Store
Khi bạn khởi tạo máy chủ ảo Instance. Giả sử chọn loại Instance Type có Instance Storage là 4 loại ổ cứng vật lý HDD 2TB.

Thì ở “bước 4: Add Storage” , bạn có thể thêm 4 ổ cứng Instance Store Volume gắn vào máy chủ ảo EC2 Instance và lựa chọn block-device mapping tên cho nó (/dev/sd[x]) . Bạn cũng có thể tạo RAID mềm trên OS từ các ổ cứng Instance Store vừa được thêm vào.
    Blogger Comment
    Facebook Comment