Powered by Blogger.

Các điệu đàn Guitar phổ biến và cách đánh

Học đàn Guitar ngoài các yếu tố như nhạc lý, hợp âm, người dùng còn phải biết một số điệu đàn Guitar cơ bản khác để có thể làm cho bài đánh guitar của mình hay hơn. Dưới đây xin phép tổng hợp lại cho các độc giả một số điệu đàn Guitar phổ biến nhất hiện nay và các cách đánh, hi vọng mọi người sẽ thích. 

ĐIỆU Slow :  Các bài hát nhẹ nhàng tình cảm thường hay dùng điệu Slow để đánh
Biến thể của ĐIỆU Slow
Điệu Slow Fox: Với cách đệm “Bum Chách Bùm Chách Bum ” nhanh hơn so với điệu Slow và chậm hơn với điệu Fox : “Nó sẽ chậm hơn Valse” với các bài hát thông dụng như: Lên Đàng, Nối Vòng Tay Lớn,..
Điệu Slow Blue: Với cách đệm nhấp dây (Rãi – Chách) được biết đến với các bài hát như : Gọi nắng,..
Điệu Slow Rock: Với cách đệm: “ Bass – 3-2-1-2-3” với phần điệp khúc “Bùm bùm chách chách chách chách” được biết đến với bài: Tuổi hồng thơ ngây, Lòng mẹ…
Điệu Slow Stuft: Với cách đệm: “ Bass 3 -21-3” với phần điệp khúc ” Bùm Chách Chách Chách Bùm Bùm” được biết đến với các bài như: Ánh đèn vàng hiu hắt, Khói cầm cay đôi mắt, Ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn…

ĐIỆU SLOW HAWAII: Nhịp độ bằng SLOW, gảy nhẹ các dấu thấp, Nhấn hơn mạnh ở phách 2 và 4
ĐIỆU TANGO:  là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động với nhịp điệu nhộn nhịp và tình cảm. Điệu Tango cũng có khá nhiều biến thể và nhịp điệu nhanh chậm khác nhau:
Điệu Tango thường: “Chách Chách – Chách Bùm Chách” với phần điệp khúc “Chách Chách Chách Chách”
Điệu Tango Hebanera: “Bùm Chách Chách – chách bùm bum” với phần điệp khúc dồn dập theo điệu

ĐIỆU TANGO (ARGENTIN): Nhịp độ nhanh hơn SLOW, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn ở chữ “chình”. Với điệu tango ta thường đánh bài: Tango xa rồi, bài tango buồn, dĩ vãng…
ĐIỆU Valse? Được biết đến với các dòng nhạc trữ tình và quê hương. Cách đệm “Bùm chách chách bùm chách chách”. Phần điệp khúc sẽ là “Chách chách chách”. một số biến thể như: “Bass 3 – 2 – 1 – 2 – 3 ” hay “Bass 3 21 3 21” thường đi chung với điệu Boston.Được biết đến với các bài hát: Con kênh xanh xanh, Bụi Phấn, riêng một góc trời, happy birthday…

GUITAR ĐIỆU Boston: Là điệu chậm hơn điệu Valse thường dành cho những bài hát buồn nhẹ nhàng sâu lắng. Cách đệm “Bass 3 21 3 21”. Với những bài hát: Nhỏ ơi, riêng một góc trời, Nhật ký của mẹ…

ĐIỆU BLUES: Nhịp độ nhanh hơn SLOW, gảy nhẹ phách 1 và 3, phách 2 và 4 hơi mạnh
ĐIỆU SWING: Nhịp độ nhanh gấp 2 SLOW, gảy nhẹ các phách 1 và 3, gảy mạnh phách 2 và 4, nhớ chặn dây liền khi gảy xong
ĐIỆU DIXIELAND: Nhịp độ bằng SWING, gảy nhẹ các dấu thấp, nhấn hơi mạnh ở phách 2 và 4
ĐIỆU FOX: Nhịp độ nhanh gấp 2 SWING, gảy rất nhẽ các dấu thấp, gảy mạnh các dấu cao chặn tay liền

ĐIỆU POLKA: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX
ĐIỆU PASOSOBLE2/4: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX

ĐIỆU PASOSOBLE 3/4: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX, C là nhịp 4 phách, dấu hổì đoạn 2 chấm đối nhau đàn đi đàn lại

ĐIỆU MARCH 2/4: Nhịp diễn hành, nhanh gấp 2 SLOW, gảy đều tiếng diễn tả hùng mạnh

ĐIỆU MARCH 6/8: Nhịp độn bằng MARCH 2/4 gảy nhẹ các dấu thấp, nhịp 6/8, mỗi phách bằng 3 Nốt móc 1

ĐIỆU RUMBA (căn bản): Nhịp độ chậm hơn SWING gảy đều tiếng

ĐIỆU RUMBA (Biến thể): Nhấn mạnh dấu có dấn nhấn >

ĐIỆU CALIPSO: Nhanh hơn RUMBA, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ
ĐIỆU RUMBA LENTE: Chậm hơn RUMBA, gảy đều tiếng

ĐIỆU BOLERO: Như RUMBA LENTE chỉ bớt đi 2 tiếng ngay phách thứ 2
ĐIỆU BOLERO ESPAGNOL: Nhịp độ bằng BOLERO, gảy đều tiếng

ĐIỆU BIGUINE ROCK: Nhịp độ bằng RMBA, nhấn mạnh các dấu nhấn, gảy nhẹ các dấu thấp

GUITAR ĐIỆU CHACHACHA: Nhịp độ nhanh hơn Rumba, gảy nhẹ các dấu thấp
ĐIỆU BAIAO (BAION): Nhịp độ bằng CHACHACHA, nhấn mạnh phách 4.
ĐIỆU SAMBA: Nhịp độ bằng FOX, gảy nhẹ các dấu thấp, mạnh các dấu cao
ĐIỆU MERENGUE (Samba biến thể) Nhịp độ và các gảy như SAMBA

ĐIỆU BOSSA NOVA (căn bản): Nhịp độ nhanh hơn CHA CHA CHA, nhấn mạnh các dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ. Người ta còn diễn ta BOSSA NOVA có nhiều kiểu khác nhau và tuỳ hứng

ĐIỆU DJANGO (Nhịp vó ngựa): Nhịp độ bằng FOX, gảy đều tiếng

ĐIỆU TANGO (ARGENTIN): Nhịp độ nhanh hơn SLOW, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn ở chữ “chình”
ĐIỆU TANGO HABANERA: Gảy đều tiếng, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn. Các điệu TANGO HABANERA người ta hay viết trong nhịp 2/4 nhưng diễn tả bằng 4 phách, ở đây viết bằng C cho dễ tập. Nhịp độ nhanh hơn SLOW    Blogger Comment
    Facebook Comment