Powered by Blogger.
Showing posts with label CRM. Show all posts
Showing posts with label CRM. Show all posts

Kiến trúc tổng quan hệ thống phần mềm CRM

Figure 1 Kiến trúc tổng quan của SugarCRM Diễn giải: 1) Channels: Xác định các nguồn dữ liệu đầu vào cho CRM. Ngoài nguồn lực lượ...
Read More

GIẢI PHÁP CRM – TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐÀO TẠO

Hãy tưởng tượng bạn mua 1 chiếc xe hơi trước khi có bằng lái, sau đó bạn ngồi phía sau vô lăng và cố tìm ra cách để bạn và chiếc xe về nh...
Read More

9 BÍ MẬT NHỎ CỦA HỆ THỐNG CRM

CRM đã ra đời được hơn 20 năm, và các nhà cung cấp SaaS (Software-as-a-service – phần mềm dịch vụ) đã bán phần mềm CRM trong gần một thập...
Read More

10 LÍ DO​ TỪ​ NHÂN VIÊN ​KHIẾN ​HỆ THỐNG CRM​ CỦA BẠN CHƯA HIỆU QUẢ

Là CEO của một công ty CRM, tôi thường nhận được những câu hỏi như tại sao trọng một số doanh nghiệp, các nhân viên bán hàng lại không sử...
Read More

Những Doanh Nghiệp Nào Cần Sử Dụng Hệ Thống CRM?

Các hệ thống CRM dùng cho doanh nghiệp (Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng) là một bộ quy trình và công cụ gi...
Read More

Thành Công Lâu Dài Với 6 Bước Phát Triển hệ thống CRM

Việc sử dụng CRM (Customer Relationship Management – Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng) của công ty bạn đang khựng lại? Có phải sự hào hứng của...
Read More

10 Sự Thật Về CRM Đảm Bảo Gây Ấn Tượng Với Cấp Quản Lý

CRM, thường được biết đến với tên gọi Quản trị Quan hệ Khách hàng (Customer Relationship Management) đã giúp nhiều doanh nghiệp duy trì và ...
Read More

Định Nghĩa Về CRM Từ Các Chuyên Gia Hàng Đầu

“Mục đích của kinh doanh là tạo ra khách hàng và giữ được họ trung thành với doanh nghiệp” Sự thật ngắn gọn mà Peter Drucker đã nêu r...
Read More