Powered by Blogger.

Hỗ trợ trực tuyến với module CraftSyntax Live trong Prestashop

Hỗ trợ trực tuyến khách hàng của bạn với module CraftSyntax Live trong Prestashop.

Đây là giải pháp nhanh và hiệu quả cho PrestaShop 1.0.
Module hoạt động độc lập. Bạn có thể quản lý và theo dõi việc hỗ trợ trong trang quản trị Prestashop Back Office


Download

PrestaShop CraftSyntax Live Trợ giúp v0.1 (7z)
PrestaShop CraftSyntax Live Trợ giúp v0.1 (zip)
Link bổ sung phiên bản mới
Cài đặt
Upload thư mục cs_livehelp lên thư mục module trên host của bạn /module/
CHMOD 777 thư mục này.
Đăng nhập Back OFFice >> Module >> livehelp >> Install
Và cài đặt.
Sau đó thực hiện các cấu hình cần thiết.

Đọc thêm file readme.txt trong file nén tải về nếu bạn còn những thắc mắc.

Còn nữa...
Download từ ecartservice.net
    Blogger Comment
    Facebook Comment