Powered by Blogger.

Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt cho Prestashop

Bài viết sẽ trình bày về cách cài bộ gõ tiếng Việt Mudim, HIM,AVIM,... cho Prestashop.
1. Tải bộ gõ tiếng Việt về


1.1 Mudim từ đây
http://mudim.googlecode.com/
1.2. Bộ gõ HIM
http://vietdev.sourceforge.net/jscript/viettyping/?N=A
http://www.hn-ams.org/javascript/him.js

1.3. Các bộ gõ khác
3. Mở file header.tpl trong thư mục giao diện
(mặc định là: /themes/prestashop ).

Upload file mudim.js hay bộ gõ nào bạn thích vào thư mục /yourweb.com/js/

Chèn script vào <head></head> trong file /themes/your_theme/header.tpl
Code:
<script type=“text/javascript” src=”{$base_dir}js/mudim.js” >< /script>
{if isset($js_files)}   
...
 {/if}     
{$HOOK_HEADER}
Làm tương tự nếu bạn dùng bộ gõ HIM.
Hoặc Bạn tham khảo thêm đoạn mã mẫu sau.
Code:
<head>
 …
 <script type=“text/javascript” src=”{$base_dir}js/jquery/jquery.pack.js”></script>
 <script type=“text/javascript” src=”{$base_dir}js/jquery/jquery.easing.1.3.js”></script>
<script type=“text/javascript” src=”{$base_dir}js/mudim.js”></script>
{if isset($js_files)}   
{foreach from=$js_files item=js_uri}     
<script type=“text/javascript” src=”{$js_uri}”></script>   
{/foreach}
 {/if}     {$HOOK_HEADER}   </head>
Download:
http://code.google.com/p/mudim/downloads/list
Mọi thắc mắc về cách cài bộ gõ tiếng Việt xin vui lòng viết câu hỏi của bạn tại đây
  Blogger Comment
  Facebook Comment