Powered by Blogger.

Google Analytics phần 3 - Phân biệt Exit rate và Bounce rate

Google Analytics phần 3 - Phân biệt Exit rate và Bounce rate
Exit rate và Bounce rate là 2 tỉ lệ quan trọng đối với mỗi quyết định của site owner. Nhiều người bị lẫn lộn  khi phân biệt chúng.

Bạn cần nhớ 2 điều cơ bản sau:
1. Exit rate của 1 trang A là số lần trang A được xem cuối cùng (xem xong rồi exit)/tổng lượt xem trang A đó.
2. Bounce rate của 1 trang A trong 1 session chỉ được tính nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau:
+ session đó bắt đầu bởi lượt view trang A.
+ bạn chỉ xem mỗi trang A trong session.
Khả năng diễn giải của tôi có thể làm bạn khó hiểu nhưng xem xong ví dụ dưới đây, bạn sẽ nắm ngay được vấn đề.
Website của bạn có 3 trang A, B, C và giả dụ mỗi ngày chỉ có 1 session.
Thứ 2:  A-->B-->C
Thứ 3:  B-->A-->C
Thứ 4:  A--> Exit
Bounce rate của trang A là 50%. Vì sao vậy, bạn sẽ nghĩ là có 3 pageview A trong 3 ngày, và chỉ có ngày thứ 4 là lượt xem xong trang A rồi exit như vậy bounce rate đáng lẽ phải là 33%. Bạn cần để ý điều kiện đã nêu trên "session phải bắt đầu bởi lượt view trang A" có nghĩa chỉ có thứ 2 và thứ 4 thì chúng ta sẽ tính bounce rate. Khi đó ta có chỉ có 2 pageview A nên bounce rate sẽ là 50%.

Còn Exit rate của A thì sao?  1 last exit (thứ 4)/ 3 pageviews = 33%.
Giờ vấn đề đã trở nên đơn giản phải không nào? Check ví dụ dưới đây và tìm ra bounce rate, exit rate cho mỗi trang để xem bạn đã thực sự phân biệt được 2 khái niệm này:

Thứ 2:  A-->B-->C
Thứ 3:  A--> Exit
Thứ 4:  A-->C-->B
Thứ 5:  A--> Exit
Thứ 6:  B-->C-->A

Leave comments nếu bạn thấy không chắn chắn về kết quả! Bạn sẽ rút ra điều gì khi so sánh 2 con số tính toán Exit rate và Bounce rate?
    Blogger Comment
    Facebook Comment