Powered by Blogger.

Google Analytics phần 6 - Dữ liệu thời gian

Yếu tố thời gian là chỉ tiêu quan trọng mà web owner cần chú ý. Nội dung hấp dẫn thì visitor mới ở lại lâu trên site và thời gian mà visitor bỏ ra thực sự hữu ích đối với họ. Đối những website bán hàng, điều đó thể hiện visitor quan tâm đến những sản phẩm mà bạn cung cấp.
Tất nhiên Google Analytics có những dữ liệu liên quan đến tiêu chí này. Nhiều người hay nhầm lẫn hoặc không hiểu rõ những con số thời gian visitor sử dụng site của bạn được tính toán như thế nào.
1) Time on Page và Time on Site

Time on Page là khoảng thời gian visitor view 1 page nào đó từ lúc vào page cho đến lúc chuyển sang 1 một trang khác trong cùng 1 website. Như hình trên bạn vào page A lúc 3:32:25 sau đó chuyển qua page B lúc 3:33:40 như vậy Time on Page A sẽ được tính:
(3:33:40) - (3:32:25) = 1 phút 15 giây
Sau khi xem page B, bạn thoát khỏi site. Vậy làm thế nào để tính Time on Page B ? Trong trường hợp này, GA không có 1 cơ sở nào để để tính cả vì thế Time on Page B = 0.

Time on Site là tổng Time on page của tất cả các page. Như hình vẽ trên Time on Page A: 1 phút 15 giây, Time on Page B: 1 phút 10 giây và Time on Page C :0 như thế Time on Site sẽ là :
(1 phút 15 giây + 1 phút 10 giây) = 2 phút 25 giây
2) Average Time on Page và Average Time on Site
Average Time on Page = Time on Site / (Pageviews - Exits): là thời gian trung bình visitor sử dụng để xem 1 page trên web của bạn, loại trừ những trang được xem xong rồi exit (page C ở ví dụ trên).
Average Time on Site = Time on Site / Visit : là thời gian trung bình của 1 visit trên site của bạn (dù visit đó chỉ view single page). Như vậy Avg Time on Site thường thấp hơn với thực tế với Time on Site không tính đến những trang exit (trang C).
3) Visit Duration và Average Time on Site
Visit Duration là bảng thống kê của GA về số visit có cũng khoảng thời gian như nhau.

Bạn có thể thấy số visit có thời gian từ 181 - 600 giấy là 139, trên 1801 giây là 29..
Trong khi đó Average Time on Site (hay Average Visit Duration) là con số thống kê trung bình mang tính tổng thể (ý nghĩa ở trên) và nó xuất hiện trong những report của GA. 

Rất vui nếu các bạn nắm vững những thuật ngữ này. 
    Blogger Comment
    Facebook Comment