Powered by Blogger.

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc có nghĩa là gì

PhD, MD, MA, MS, BA, BSc là các học vị ở các nước sử dụng tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem chúng là viết tắt của những chữ gì và ý nghĩa.

1. PhD là từ viết tắt của cụm từ Doctor of physolophy (tiến sĩ triết học), sau này được dùng để chỉ danh từ chung "Tiến sĩ".
2. BA là từ viết tắt của Bachelor of Arts (Cử nhân văn chương/xã hội) 
3. BSc (hoặc BS) là dạng viết tắt của Bachelor of Science (Cử nhân khoa học tự nhiên) 
4. MA là viết tắt của cụm từ Master of Arts (Thạc sĩ văn chương/xã hội) 
5. MS (hoặc MSc) là từ viết tắt của Master of Science (Thạc sĩ khoa học tự nhiên)
6. MD với tên gọi đầy đủ trong tiếng anh là A medical doctor/ physician(Bác sĩ y khoa)
    Blogger Comment
    Facebook Comment