Powered by Blogger.

EXT4

GIT – Ext4 là một file system mới. Có thể kể ra một vài ưu điểm như:
  • Ext4 hỗ trợ đĩa cứng – 2^60 bytes, kích thước file – 2^40 bytes.
  • Tăng hiệu suất làm việc với file, ví dụ như giảm thời gian xoá những file có kích thước lớn.
  • Với Ext4 số lượng thư mục con không bị giới hạn ( ext3 là 32000)
  • Ghi lại kiểm tra tổng vào journal, giúp quá trình xử lý dữ liệu tốt hơn.
  • quá trình kiểm tra fsck nhanh chóng
– Nếu kernel của bạn hiện chưa được biên dịch để hỗ trợ Ext4 thì cần phải biên dịch lại. Đối với CentOS / RedHat 6 trở lên thì đã có sẵng Ext4 . Để biên dịch hỗ trợ Ext4:
-Sau khi biên dịch lại kernel để hỗ trợ ext4, có thể tạo phân vùng ext4 với câu lệnh sau:
# mkfs.ext4 /dev/device
và mount nó:
# mount -t ext4 /dev/device /mnt/mountpoint
nếu phân vùng của bạn hiện giờ là ext3 có thể convert nó sang Ext4:
# tune2fs -O extents,uninit_bg,dir_index /dev/device
# fsck -pf /dev/device
và sửa lại /etc/fstab.
  Blogger Comment
  Facebook Comment