Powered by Blogger.
GIT – Góc IT xin hướng dẫn các bạn cách khôi phục mật khẩu   ( reset  root linux , không cần dùng đĩa CD – DVD )
Với LILO
Boot với lệnh linux 1, linux single hay init=/bin/bash. Khi thấy dấu nhắc của bash xuất hiện thì gõ lệnh passwd sẽ cho phép xác lập lại mật mã cho root mà không cần hỏi mật mã cũ.

Ghi chú : LILO hiện nay ít sử dụng
Với GRUB
Nếu có cài đặt password cho GRUB, gõ p và nhập mật mã vào.
Chọn phiên bản kernel muốn boot và gõ e để thay đổi các tuỳ chọn.
Trong danh sách liệt kê, chọn hàng bắt đầu bằng kernel và gõ e để thay đổi. Chuyển về cuối của hàng lệnh và thêm một khoảng trống([Spacebar]) và từ single hoặc -s. Nhấn [Enter] để thoát.
Trở lại màn hình GRUB, gõ b để khởi động hệ thống với kiểu single. Tiếp đến dùng lệnh passwd để thay đổi mật mã cho root như trường hợp dùng LILO ở trên.
Khi không boot được dạng single
Nếu không thể dùng cách single được thì boot hệ thống bằng một CD-Live (Knoppix, 2nd Slack CD,…) sau đó mount hệ thống lên:
# mount /dev/hda5 /mnt
với giả thiết rằng Linux đang có trong /dev/hda5. Nếu file /etc/passwd có dạng:
root:Yhgew13xs:0:0: ...
thì sửa lại thành:
root::0:0: ...
Nếu file /etc/passwd có dạng:
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
thì không sửa trong file này mà phải sửa trong file /etc/shadow từ dạng:
root:$1$64DCVrrh$JjYyRjwasB84oILeLzcxs0:12363:0:99 999:7:::
thành
root::12363:0:99999:7:::
Sau đó khởi động lại server, đăng nhập với password rỗng.
    Blogger Comment
    Facebook Comment