Powered by Blogger.

MẸO PHÁT ÂM CỰC CHUẨN

Bạn sẽ thực sự thấy hiệu quả ngay từ lần đầu tiên áp dụng. Nói giọng bản xứ sẽ trong tầm tay mà thôi!

1. vowel + vowel
Thông thường, khi một từ kết thúc bằng các nguyên âm như A, E, I và từ tiếp theo bắt đầu với bất kỳ một nguyên âm nào khác, thêm Y vào giữa hai từ này.
Ví dụ:
She is ---> She yiz
The attention ---> Thee yattention
I add sugar to my coffee ---> I yadd sugar to my coffee.
Khi một từ kết thúc bằng nguyên âm U hay O, và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm bất kỳ nào khác, thêm W giữa hai từ này khi phát âm.
Ví dụ:
Doing ---> Do wing
to Atlanta ---> to watlanta
2. consonant + vowel
Chỉ cần nối consonant cuối với vowel đứng đầu của từ tiếp theo.
Ví dụ:
Travel on ---> trave-lon
Look up ---> loo-kup
3. consonant + consonant
Có 3 nhóm, nếu cùng nhóm, nối chúng lại với nhau theo từng nhóm
+ Nhóm 1: B/P, V/F, M. Ví dụ: deep music
+ Nhóm 2: D, J, L, N, S, T, X, Z, SH, CH, GE, CE. Ví dụ: not simple
+ Nhóm 3: G, H, K (C+Q), NG. Ví dụ: sing clearly
4. T + Y (U) = Ch; D + Y (U) = J; S + Y (U) = Sh; Z + Y (U) = Zh
Ví dụ:
I wrote you ---> I wro-ch-you
did you ---> did-j-you
sugar ---> Shugar
who's your boss ---> who-zh-your boss
    Blogger Comment
    Facebook Comment