Powered by Blogger.

Phân biệt "Among - Between" và "See" "Look" "Watch"

1, Phân biệt "Among and Between"
AMONG - BETWEEN (giữa ,trong số )

a) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho hai đứa trẻ
She divided the cake among the two children.(sai)
She divided the cake between the two children.(đúng)


b) Dịch câu : Bà ta chia cái bánh cho ba đứa trẻ
She divided the cake between the three children.(sai)
She divided the cake among the three children. (đúng )
- Dùng between cho 2 thứ /người .
- Dùng among cho 3 thứ /người trở lên

C) Dịch câu : Việt Nam nằm giữa Lào ,Campuchia và Thái Bình Dương
Vietnam lies among Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(sai)
Vietnam lies between Laos ,Cambodia and Pacific Ocean.(đúng)
-Dùng between cho giữa các vị trí chính xác rõ ràng
English is your future

2. Phân biệt "See, Look, Watch"
- See : xem không có chủ ý, hình ảnh tự lọt vào mắt mình, bạn không muốn thấy nhưng vẫn thấy
- Look : nhìn có chủ ý, ngắm nhìn, bạn muốn nhìn
- Watch : nhìn có chủ ý 1 thứ gì đó, và thứ đó thường đang chuyển động
Eg:
- I opened the curtains and saw some birds outside. (Tôi mở tấm màn và thấy 1 vài chú chim bên ngoài)
(Tôi mở tấm màn và thấy, tôi không định nhìn chúng, chúng chỉ tự dưng như thế.)
- I looked at the man. (Tôi nhìn vào người đàn ông)
(Tôi có chủ ý nhìn vào ông ta.)
- I watched the bus go through the traffic lights. (Tôi nhìn chiếc xe buýt đi qua cột đèn giao thông)
(Tôi có chủ ý nhìn chiếc xe buýt, và nó đang chuyển động.)

Nguồn: sưu tầm.
    Blogger Comment
    Facebook Comment