Powered by Blogger.

Vì sao nhân viên nhảy việc tại Việt Nam?

Nhân viên tại Việt Nam nhảy việc có phải vì lương thấp?

Infographic dưới đây dựa trên kết quả khảo sát của VietnamWorks thực hiện từ tháng 1/2015 trên 12,652 người lao động. Tiền lương thấp là một trong những lý do dẫn đến nhảy việc, nhưng đó không phải lý do phổ biến nhất.


    Blogger Comment
    Facebook Comment