Powered by Blogger.

IP SERVICES - BÀI SỐ 16: FLEX LINK

Trong bài viết tuần này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về tính năng Flex Link trên switch Cisco. Tính năng này có thể được áp dụng cho các access switch có hai đường đấu nối uplink lên các distribution switch cho phép đảm bảo tính dự phòng về đường uplink mà không bị xảy ra loop.

Như thường lệ, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề cần quan tâm thông qua một bài lab ví dụ:
SƠ ĐỒ


Hình 1 – Sơ đồ bài lab ví dụ.
MÔ TẢ

· Sơ đồ lab hình 1 là một phần của hạ tầng chuyển mạch của một mạng doanh nghiệp. Trong sơ đồ này, switch ASW đóng vai trò là một access switch cung cấp đường vào mạng cho các end user, switch access này có hai đường đấu nối uplink lên hai switch DSW1 và DSW2 đòng vai trò là các distribution switch. Các switch DSW1 và DSW2 cũng được đấu nối với nhau để đảm bảo vận chuyển dữ liệu theo lộ trình tối ưu khi hoạt động dự phòng xảy ra.

· Như chúng ta đã biết, trong những tình huống đấu nối vòng tròn các switch như thế này, ta cần phải chạy giao thức Spanning – Tree giữa các switch để chống loop và đảm bảo được tính dự phòng. Tuy nhiên, vì hoạt động của Spanning – tree khá phức tạp nên bộ phận quản trị hạ tầng muốn thay thế giải pháp chạy Spanning – tree bằng một giải pháp dự phòng đơn giản hơn là Flex – link.
YÊU CẦU 

· Cấu hình ASW để cổng F0/1 trở thành cổng uplink chính đi lên tầng distribution, cổng F0/2 chỉ đóng vai trò dự phòng.

· Nếu cổng F0/1 down, cổng F0/2 ngay lập tức được sử dụng để chuyển dữ liệu uplink. Nếu cổng F0/1 up trở lại, cổng F0/2 phải trả lại vai trò cho cổng F0/1 sau khoảng thời gian trễ là 20s.
THỰC HIỆN
CẤU HÌNH

Trên ASW:


ASW(config)#interface f0/1

ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2

ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2 preemption mode force

ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2 preemption delay 20
GHI CHÚ

Tính năng Flex – link được sử dụng như một phương pháp khác để thực hiện dự phòng mà vẫn đảm bảo chống loop bên cạnh phương pháp sử dụng giao thức Spanning – tree. Tính năng này thường được sử dụng khi một switch có hai đường uplink và chỉ sử dụng một đường và đường còn lại chỉ để dự phòng.

Để cấu hình tính năng Flex – link, chúng ta vào trong cổng uplink chính thức và cấu hình khai báo backup trỏ tới cổng uplink dự phòng:


ASW(config)#interface f0/1

ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2

Lúc này, cổng backup sẽ không được sử dụng để chuyển dữ liệu nữa mà chỉ sử dụng để dự phòng. Tiếp theo ta khai báo các thông số cho hoạt động dự phòng:


ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2 preemption mode force

Ta có thể chọn mode gồm:

· Force: Cổng chính luôn được chọn để sử dụng. Khi cổng chính up, nó luôn được sử dụng, cổng backup luôn chỉ để dự phòng.

· Bandwidth: Khi cổng chính down rồi up lại, trong hai cổng chính và dự phòng, cổng nào có bandwidth cao hơn, cổng đó được sử dụng.

· Off: Khi một cổng down mà up lại (chính hoặc dự phòng), cổng đó không được sử dụng, cổng đang up cứ tiếp tục truyền dữ liêu.

Trong bài lab này vì yêu cầu đặt ra là cổng chính luôn phải được ưu tiên nên ta chọn mode là “Force”.

Ta cũng có thể cấu hình tham số delay cho việc chuyển đổi hoạt động trên các cổng. Khi cổng chính up lại, nó phải chờ một khoảng thời gian mới được truyền dữ liệu và lúc đó cổng phụ mới trở lại chế độ standby. Trong bài lab này, ta chọn khoảng thời gian này là 20s.


ASW(config-if)#switchport backup interface f0/2 preemption delay 20
KIỂM TRA

Ta thực hiện kiểm tra kết quả cấu hình:


ASW#sh interfaces f0/2 switchport backup

Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface Backup Interface State

------------------------------------------------------------------------

FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 Active Up/Backup Standby

Shutdown cổng F0/1 và kiểm tra hoạt động chuyển đổi:


ASW(config)#interface f0/1

ASW(config-if)#shutdown

ASW(config-if)#end

ASW#

02:29:47: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

02:29:48: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down

02:29:49: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

ASW#sh interfaces f0/2 switchport backup

Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface Backup Interface State

------------------------------------------------------------------------

FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 Active Down/Backup Up

Ta no shutdown cổng F0/1, sau 20s cổng F0/1 được sử dụng lại:


ASW(config)#interface f0/1

ASW(config-if)#no shutdown

ASW(config-if)#end

ASW#

02:31:41: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

02:31:42: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

02:31:43: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

(Chờ 20 giây, cổng F0/1 mới được sử dụng lại)

02:32:02: %BACKUP_INTERFACE-5-PREEMPT: Preempting interface Fa0/2 in backup pair (Fa0/1, Fa0/2), preemption mode is forced

ASW#sh interfaces f0/2 switchport backup

Switch Backup Interface Pairs:

Active Interface Backup Interface State

------------------------------------------------------------------------

FastEthernet0/1 FastEthernet0/2 Active Up/Backup Standby

Cảm ơn các bạn!

Hẹn gặp lại các bạn trong các bài viết tiếp theo!


Nguồn : NTPS
    Blogger Comment
    Facebook Comment