Powered by Blogger.

Active Directory P3 - Thêm một Domain Controller chạy song song

1 - GIỚI THIỆU:

Trong một hệ thống Active Directory lớn, nếu chỉ có một DC thì Server này có thể bị quá tải khi nhiều user cùng yêu cầu chứng thực. Bên cạnh đó user sẽ không được chứng thực khi DC này bị lỗi. Trong phần này sẽ hướng dẫn bạn triển khai nhiều domain controller chạy song song.

* Primary Domain Controller (PDC): Trong một domain có thể có nhiều Domain Controller. Domain Controller đầu tiên gọi là Primary Domain Controller (PDC)

* Additional Domain Controller (ADC): Các Domain Controller thêm vào được gọi là Additional Domain Controller (ADC)

2 - CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Gán Ip các PC theo như dưới, ở bài trước, chúng ta đã cài đặt và nâng doman trên máy MS-DC01

INTERFACESMS-DC01MS-DC02
IP Address192.168.20.254192.168.20.253
Subnet Mask255.255.255.0255.255.255.0
Defaul Gateway192.168.20.2192.168.20.2
Preferred DNS192.168.20.254192.168.20.254
Alternate DNS  

- Join máy MS-DC02 vào domain
- Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services
- Nâng domain
- Kiểm tra hai domain controller có tự động tạo user không
- Kích hoạt chức năng 
Active Directory Recycle Bin

3 - THỰC HIỆN

- Join máy MS-DC02 vào domain

OK -> restart lại

- Cài đặt dịch vụ Active Directory Domain Services

Login bằng user  administrator của domain- Nâng domain

Bấm Install xong đi pha ly cafe.... tùy dữ liệu AD nhiều hay ít mà thêm thuốc vài điếu hay một gói :DHình trên là ngồi chờ...

Sau khi cài đặt xong sẽ tự khởi động lại

- Kiểm tra hai domain controller có tự động tạo user khôngTạo một user mới : doc1Kiểm tra lại xem bên máy chủ MS-DC01 đã xuất hiện chưa

Vào mục Domain Controllers kiểm tra xem đã có máy chủ MS-DC02 chưa- Kích hoạt chức năng Active Directory Recycle Bin

Làm tương tự theo Phần 2

    Blogger Comment
    Facebook Comment