Powered by Blogger.

Làm thế nào có thể reset mật khẩu của user root trong ESXi Host 5.5

Chúng ta không nên để mất tài khoản superuser trên bất kỳ hệ điều hành đặc biệt là trên VMware ESXi.Tuy nhiên vẫn có thể có một vài trường hợp mất mật khẩu root do bất cẩn hoặc bị lỗi bàn phím quản trị hệ thống. Nếu bạn quên mật khẩu root của ESXi host, sau đó không có cách nào để khôi phục lại nó .VMware không cung cấp tiện ích hoặc các phương pháp để khôi phục mật khẩu root ban đầu của một ESX / ESXi host. Nếu bạn thử với một số phương pháp khác có thể dẫn đến sự thất bại root bị khóa hoặc cấu hình không được hỗ trợ do kiến trúc phức tạp của ESXi theo VMware KB đưa ra. Tuy nhiên tôi đã đặt lại mật khẩu root của VMware ESXi sử dụng bằng cách khởi động từ linux DVD. Trước khi định cài đặt lại ESXi, bạn chỉ có thể thử phương pháp này như một lựa chọn cuối cùng kể từ khi bạn không có gì để mất, không còn khẩ năng nhớ ra mật khẩu của Root.
VMware ESXi Version: 5.5
Ở đây bạn có thể nhìn thấy, tôi không thể đăng nhập vào máy chủ ESXi.

image
Đăng nhập root VMware ESXi thất bại.
Theo một thứ tự để khôi phục mật khẩu root, bạn cần ubuntu Desktop Hệ điều hành DVD.
1.Halt máy chủ VMware ESXi từ giao diện điều khiển (phần cứng giao diện điều khiển bất cứ điều gì bạn có) kể từ khi chúng ta không thể đăng nhập vào máy chủ ESXi để tắt máy tính, máy chủ bằng cách nhấn F12.
2.Boot các máy chủ từ ubuntu Desktop DVD. Ở đây tôi đang sử dụng ubuntu 14.04 Desktop (Phiên bản mới nhất) vì nó sẽ làm việc như Live CD.
3. Sau khi Ubuntu là khởi động máy lên, nó sẽ yêu cầu hai tùy chọn. Bạn chỉ cần chọn “Try Ubuntu”. Chúng ta không muốn cài đặt nó.
image
chỉ chọn Try Ubuntu
4.Từ vùng desktop Ubuntu, Click vào biểu tượng tìm kiếm và tìm kiếm các thiết bị đầu cuối.
image
Ubuntu Desktop – Search
Ở đây bạn Double nhấp vào biểu tượng thiết bị đầu cuối.
image
Tìm tool Terminal
5.Trong terminal , chỉ cần truy cập lại được user root bằng cách dùng lệnh sudo  fdisk để list ra các ổ cứng hoạt động.
image
VMware ESXi root disk
6.Thông thường /dev/sda sẽ là root disk của VMware ESxi . Trên hình có dòng sda thoe dạng GPT partition và nó không hỗ trợ fdisk .Tôi đang cố thử dùng tool Gparted.
image
Tìm gparted và mở tool này
Gparted xuất hiện màn hình sau.

Gparted – /dev/sda
7.Bạn cần mount /dev/sda5 để khôi phục mật khẩu của VMware ESXi. Bạn cần phải xác định cả về quy mô, kích thước và dấu hiệu.khi bạn đã gắn kết các ổ, bạn có thể xem các tập tin như hình bên dưới.
image
Mount /dev/sda5
8.Sao chép file “state.tgz” tới thư mục /tmp . Sau đó giải nén file state.tgz sẽ tạp ra tệp tin gọi là local.tgz.
image
Giải nén file state.tgz
9.Giải nén file local.tgz và nó sẽ tạo ra thực mục có tên “etc”.
image
Giải nén file local.tgz
10.Chuyển vào thư mục “etc” và sửa file có tên gọi “shadow” dùng bộ tool vi editor. Bạn cần phải xóa các chuỗi giữa dấu : đầu tiên tới dấu : thứ hai.(chính là mật khẩu đã bị mã hóa).
image
Xóa mật khẩu của root VMware ESXi
11.Ta cần cập nhật “etc” trở lại file local.tgz và file local.tgz cần nén trở lạistate.tgz. Sau khi update file tar , tôi đang sao chép cập nhật vào file state.tgztới thư mục  /mnt nơi chúng ta sẽ mount VMware ESXi root.
image
sao chép file tgz đã được cập nhật tới ESXi root FS
12.Bỏ mount thư mực /mnt và khởi động lại. Hãy đảm bảo rằng bạn phải loại bỏ DVD “ubuntu Desktop”  từ máy chủ ảo. Vì vậy, nó có thể khởi động từ đĩa cứng cục bộ.
image
bỏ mount & khởi động lại ubuntu
13.Khi VMware ESXi 5.5 khởi động được, chỉ cần đăng nhập như là user root mà không cần mật khẩu.
image
Đăng nhập vào VMware Esxi
14.Hãy chắc chắn rằng bạn đang thiết lập mật khẩu của user root mới và lưu trữ nó một cách bí mật. Đừng đánh mất nó thêm một lần nữa.
image
Thay mật khẩu của user root VMware Esxi
Như vậy, chúng ta đã hoàn thành khôi phục / reset lại mật khẩu của user root trong VMware ESXi 5.5 host.

Chúc các bạn thành công và luôn luôn an toàn trong quản trị hạ tầng ảo hóa VMware !
    Blogger Comment
    Facebook Comment