Powered by Blogger.

Công cụ hỗ trợ lab CCNP/CCIE Phần 2 GNS3 tích hợp IOU​

Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn dùng GNS3 tích hợp IOU. Nếu bạn thích môi trường GNS3 quen thuộc thì nên dùng cách này.


1. GNS3 và GNS3 VM.

Như đã nói ở bài viết trước, GNS3 chỉ quản lý lab ở mặt topology, bạn vẫn cần 1 máy linux để chạy IOU. GNS3 đã tạo ra GNS3 VM - máy ảo chạy Ubuntu đã được cấu hình sẵn để tích hợp vào giao diện GNS3.

Tải GNS3 tại
Mã:https://www.gns3.com/software/download
Tải GNS3 VM tại
Mã:https://github.com/GNS3/gns3-gui/releases

2. Cài đặt GNS3 và import GNS3 VM.

- Cài đặt GNS3 và VMware Workstation.

- Giải nén GNS3.VM.VMware.Workstation.1.5.1.zip được file GNS3 VM.ova

- Click đúp vào GNS3 VM.ova để import máy ảo vào VMware Workstation.


3. Cấu hình GNS3.

- Sau khi import xong, bật máy ảo trước, sau đó bật GNS3, kết nối GNS3 với GNS3 VM.


- Add các IOU image vào GNS3 VM.- Cài đặt IOURC:

Nếu không có file IOURC thì image sẽ không thể khởi động được. File này chứa license, phụ thuộc vào hostname và hostid của máy GNS3 VM.


Mình đã tạo file IOURC cho GNS3 VM bản 1.5.1 tại 

Mã:https://wh04m1r00t.com/Data/IOU/IOURC.txt
Nếu như GNS3 thay đổi hostname và hostid sau phiên bản này thì bạn có thể tự tạo ra license bằng keygen (chạy python trên linux).

Mã:https://wh04m1r00t.com/Data/IOU/keygen.py
Vào Edit>Preferences>IOS on UNIX, thêm đường dẫn file IOURC tại dòng Path to IOURC4. Tạo bài lab.

Các bạn có thể thử sức với các bài lab CCIE tại:

Mã:https://www.gns3.com/discussions/dan-s-ccie-r-s-lab-v0-2-140-iou-

    Blogger Comment
    Facebook Comment