Powered by Blogger.

HƯỚNG DẪN TẠO TXT (SPF) RECORD

TXT - SPF Record (Sender Policy Framework), là cấu hình mở rộng hỗ trợ cho giao thức gởi mail (SMTP). SPF cho phép nhận dạng , chứng thực và loại bỏ những nội dung mail từ địa chỉ mail giả mạo (spam)

Một số Mail Server được gửi đến thường phải kiểm tra các mail gửi đến từ domain phải có TXT Record .

Ngoài ra TXT record còn dùng để verify chủ sở hữu domain của một số dịch vụ online ( Google Apps v.vv..)

(1) TXT record cho 1 Mail Server: Ví dụ digipowerdemo.vn có Mail Server là 127.0.0.5 và cần tạo SPF Record chứng thực cho IP này .
Đăng nhập vào DNS Control , click vào tên miền đã thêm vào hệ thống .
Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record SPF cho domain digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn TXT
+ Tên : điền vào tên domain chính .
+ Giá trị : "v=spf1 a mx ip4:127.0.0.5 ~all"
+ Giá trị MX : bỏ trống .Kết quả hoàn tất sau khi tạo SPF record như sau :(2) TXT record cho nhiều Mail Server: 
Kết quả khi tạo record SPF cho domain digipowerdemo.vn có nhiều Mail Server (nhiều MX record)


(3) TXT record để verity Domain: 

Khi đăng kí sử dụng 1 số dịch vụ Online , bạn sẽ cần xác nhận theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ . 
Ví dụ như Google Apps , trong Giá trị TXT , sao chép và dán mã thông báo bảo mật Google Apps duy nhất của tên miền của bạn. Bạn có thể tìm thấy mã thông báo bảo mật này trong bảng điều khiển Google Apps. Mã thông báo bảo mật là một chuỗi gồm 68 ký tự bắt đầu bằnggoogle-site-verification:, tiếp theo là 43 ký tự bổ sung (ví dụ: google-site-verification:zVl_6j6BPmLsr9UWnMUByezuLmE06FgK_CMVJqLT_uQ 2).

Như vậy giá trị cần add như sau :

Giá trị hoàn tất của TXT Record sau khi add xong:

Với các giá trị TXT cần add dạng đặc biệt như :
google._domainkey.domain.com
    Blogger Comment
    Facebook Comment