Powered by Blogger.

Kiến trúc tổng quan hệ thống phần mềm CRM

Figure 1 Kiến trúc tổng quan của SugarCRM
Diễn giải:
1) Channels:

Xác định các nguồn dữ liệu đầu vào cho CRM. Ngoài nguồn lực lượng nhân viên bán hàng (sales), CRM có thể kết hợp với các hệ thống khác để tạo thành nhiều nguồn dữ liệu đầu vào cho mình. Ví dụ : kết nối với website để nhận phản hồi của khách hàng, kết nối với hệ thống tổng đài để tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng…
2) Reporting

Chức năng phân tích, thống kê, báo cáo. Các báo cáo bao gồm :

– Dashboards (Home Page): bảng tổng hợp các thông tin tại trang chủ, cho phép người dùng có thể xem nhanh các thông tin liên quan.

– Marketing : báo cáo hiệu quả chiến dịch (ROI – Return On Investment)

– Sales Trends : báo cáo xu hướng của hoạt động kinh doanh, doanh số, lãi lỗ

– Cases Reports : các báo cáo về vụ việc liên quan khách hàng

– Customer Profiles : các báo cáo về số liệu khách hàng trên hệ thống
3) Marketing

Chức năng tiếp thị đa kênh của SugarCRM.

SugarCRM Multi-Channel thị đơn giản hóa và mở rộng các giải pháp tự động hóa SugarCRM marketing. Chức năng mới bao gồm một thuật sĩ vận động cho đơn giản hóa thiết lập chiến dịch và thực hiện, quản lý vận động cho kết quả theo dõi qua các kênh, và tự động Capture chì để tích hợp web dẫn vào SugarCRM. SugarCRM Multi-Channel thị bao gồm các chức năng để quản lý tốt hơn của email marketing, quảng cáo trực tuyến, bản tin, tiếp thị công cụ tìm kiếm, danh sách cho thuê, bán hàng từ xa các chương trình, webcasts, và quảng cáo truyền thống.

Bao gồm:

– Chiến dịch thuật sĩ đơn giản hoá các kinh nghiệm của các chiến dịch quản lý. Chiến dịch Wizard bạn đi một nhà tiếp thị thông qua một quá trình từng bước để thiết lập các chiến dịch tiếp thị. Đây expedites quá trình cho các nhà tiếp thị để thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình.

– Quản lý vận động với ROI Báo cáo sẽ tạo các URL theo dõi cho các chương trình trực tuyến, hồ sơ ấn tượng và thông tin chi phí chương trình quảng cáo để cung cấp một báo cáo ROI thời gian thực dựa trên các cơ hội tạo ra và đóng lại bằng chiến dịch.

– Tự động hình thức bắt dẫn Capture chỉ để sử dụng trên các trang web mà khách hàng tiềm năng chụp tự động và liên kết nó với một chiến dịch. Wizard hình thức dẫn loại bỏ sự cần thiết cho chuyên môn kỹ thuật để liên kết các trường mẫu để các chiến dịch cụ thể.
4) Sales

Chức năng bán hàng, bao gồm các phân hệ như quản lý thông tin khách hàng (Account, Contact), quản lý cơ hội bán hàng, quản lý khách hàng tiềm năng, dự báo.
5) Support

Chức năng hỗ trợ sau bán hàng (after-sales) bao gồm các phân hệ như quản lý vụ việc phát sinh, quản lý lỗi hệ thống (bug), hỗ trợ nhận phản hồi thông qua email (inbound email), hỗ trợ kho kiến thức (Knowledge base) cũng như Cổng thông tin khách hàng.
6) Collaboration

Chức năng cộng tác bao gồm một số phân hệ như quản lý dự án, quản lý tài liệu, quản lý tác vụ dự án. Đặc biệt SugarCRM có thể tích hợp với MS Outlook hoặc Gmail để gởi và nhận email, lưu vết lịch sử chăm sóc khách hàng qua email ; SugarCRM cũng sẵn sàng với việc hỗ trợ người dùng sử dụng CRM trên thiết bị di động.
7) Platform

SugarCRM rất linh hoạt. SugarCRM có thể tùy chỉnh để phù hợp với nghiệp vụ của khách hàng.

Các chức năng trong phần Platfrom bao gồm :

– Role Managent : quản lý phân quyền người dùng

– User Management : quản lý thêm bớt người dùng trong hệ thống

– Layout Editor/ Custom fields : quản lý tùy chỉnh giao diện/ thêm bớt field

– Workflow : quản lý quy trình làm việc (được định nghĩa theo các điều kiện định trước)

– Và còn nhiều chức năng hay khác
    Blogger Comment
    Facebook Comment