Powered by Blogger.

Giới thiệu Arduino Mega2560

Chào các bạn, chắc hẳn các bạn đã quá quen thuộc với Arduino Uno R3 rồi. Hôm nay bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn một loại Arduino mới có ứng dụng nhiều hơn và được sử dụng rộng rãi hơn: Arduino Mega2560.


1. Thành phần Arduino Mega


Arduino Mega2560 là một vi điều khiển bằng cách sử dụng ATmega2560.

Bao gồm:
54 chân digital (15 có thể được sử dụng như các chân PWM)
16 đầu vào analog,
4 UARTs (cổng nối tiếp phần cứng),
1 thạch anh 16 MHz,
1 cổng kết nối USB,
1 jack cắm điện,
1 đầu ICSP,
1 nút reset.

Nó chứa tất cả mọi thứ cần thiết để hỗ trợ các vi điều khiển.

Arduino Mega2560 khác với tất cả các vi xử lý trước giờ vì không sử dụng FTDI chip điều khiển chuyển tín hiệu từ USB để xử lý. Thay vào đó, nó sử dụng ATmega16U2 lập trình như là một công cụ chuyển đổi tín hiệu từ USB. Ngoài ra, Arduino Mega2560 cơ bản vẫn giống Arduino Uno R3, chỉ khác số lượng chân và nhiều tính năng mạnh mẽ hơn, nên các bạn vẫn có thể lập trình cho con vi điều khiển này bằng chương trình lập trình cho Arduino Uno R3.

2. Sơ đồ các linh kiện của Arduino Mega

Arduino Megas có sơ đồ linh kiện như các hình sau đây

5 Chân GND
3 chân 5V
1 chân 3.3v
1 nút reset
16 chân analog
4 chân UART
54 Chân digital trong đó có 15 chân chúng ta có thể sử dụng như PWM
6 Chân lập trình ISP
    Blogger Comment
    Facebook Comment