Powered by Blogger.

Cài WebServer trên VPSKhi cài xong bạn có thể chạy web trên vps mà không cần cài cpanel 11 hay Kloxo...
Chỉ mình site của bạn trên vps đó.
1. Trỏ sẵn domain về ip vps.
2. Cài đặt.
Download Tunnelier (SSH Client) để kết nối SSH.
http://dl.bitvise.com/Tunnelier-Inst.exe

Cửa sổ command:
Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !


- Về cơ bản mỗi 1 dòng lệnh bạn copy, dán vào cửa sổ command và ấn enter để thực thi.

1. Cài ApacheNhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !


- Gõ lệnh: yum install httpd httpd-devel
Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !


Hỏi yes hay no thì bạn gõ y nhé.

Folder chạy web trên VPS là: /var/www/html
(nghĩa là khi truy cập bằng IP vps thì nó sẽ load trong folder html)
2. Cài PHPNhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !


Gõ lệnh: yum install php php-devel php-mysql

3. Cài MySQL
- Gõ lệnh: yum install mysql mysql-server mysql-deve
4. Đưa vào hoạt động
- Gõ lệnh: /etc/init.d/httpd start
- Gõ lệnh: /etc/init.d/mysqld start
Lline 1 là run apache, line 2 là run mysql)
Bổ sung thêm autostart mỗi khi server bị khởi động lại
- Gõ lệnh: chkconfig httpd on chkconfig mysqld on
5. Cài phpMyAdminNhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !Nhấn vào đây để xem kích thước đầy đủ của ảnh !


Gõ lệnh: wget link-php-myadmin. Bạn down ở
đây rồi upload lên host nào đó nhé,
Ví dụ link bạn có dạng htpt://yourdomain.com/phpMyAdmin-2.11.11.3-english.zip thì gõ dòng lệnh là:
wget htpt://yourdomain.com/phpMyAdmin-2.11.11.3-english.zip
Sau đó giải nén bằng cách gõ lệnh: unzip phpMyAdmin-2.11.11.3-english.zip
Sau đó đổi tên thư mục phpMyAdmin-2.11.11.3-english thành phpMyAdmin bằng cách
gõ lệnh: mv phpMyAdmin-2.11.11.3-english phpMyAdmin
Đổi tên file config.sample.inc.php trong thư mục phpMyAdmin mới giải nén thànhconfig.inc.php.
Tìm dòng:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie';
đổi thành:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
(bạn dùng ftp để sửa nhé, khi login ssh đã có rồi)
Sau đó restart dịch vụ, gõ lệnh: service httpd restart
Truy cập: ip/phpMyAdmin với tài khoản root và mật khẩu để trống.
Thay đổi mật khẩu cho phpMyadmin.
Gõ lệnh: mysqladmin -u root password NEWPASSWORD
Như vậy tạm thời bạn đã có thể upload web của bạn lên vps bằng ftp, tạo CSDL từ phpMyAdmin...
Có gì thắc mắc vui lòng reply tại đây mình sẽ giải đáp trong khả năng.
Lưu ý khi login ssh bạn đã có thể truy cập FTP để chỉnh sửa, upload file trên đó.
Sau những lý thuyết trên thì demo cho các bạn tin tưởng.


    Blogger Comment
    Facebook Comment