Powered by Blogger.

Hướng dẫn cách Add domain, subdomain Godaddy vào blogspot, host freegodaddy là dịch vụ cung cấp tên miền lớn ở nước ngoài , lại thường xuyên khuyến mãi ,
để add domain vào blogspot chắc dễ rồi
nhưng để trỏ domain cũng như subdomain từ godaddy sang cho google (blogspot) biết chắc mất kha khá time .
Quản lý domain
domains-> domain managerment->hiện ra list domain đã mua


click vào domain bạn muốn tạo sub


hiện ra trang quản lý domain -> click DNS Manager-> edit zone

h ta quan tâm đến 2 thông số là cname và A (host)

1-để domain chính trỏ về blogger
ở A record ta config:
@ giá trị 74.125.95.121
Ở Cname(alias) :
WWW giá trị ghs.google.com
xong rồi về blogspot add domain vào setting-> publishing -> click chọn redirect done.

2-Để trỏ sub về blogger ta làm như sau ví dụ muốn tạo subdomain là 404 ta làm như sau :
ở A record không cần làm gì
ở Cname(alias)
www.404 giá trị ghs.google.com

vô blogger add sub tương tự add domain chính

3-Trỏ subdomain về host free
còn muốn tạo sub ví dụ subdomain ở đây là 404e, trỏ về host khác như host free zymic trước hết qua các bước .
A- trên máy tính :
mở start -> cmd->ok -> gõ vào ping tenmien.zxq.net gì đó để lấy ip :
ping sweb21.zxq.net được 67.220.217.230 .

B- Phía godaddy tạo 2 record A giá trị
404e giá trị 67.220.217.230 ( vừa có được đó)
www.404e gía trị 67.220.217.230

C-Phía zymic đợi khỏang 1h cho thằng godaddy tạo và trỏ về host free này
vô domain manager của zymic add

404e.tenmien.com add thành công vào nghĩa là host free đã được trỏ đến host free này .
byethost , summerhost hay freehost nào cũng vậy ping trước lấy ip rồi trỏ đến .


    Blogger Comment
    Facebook Comment