Powered by Blogger.

Quản lý gói ngôn ngữ Language Pack trong PrestaShop

Cách thêm ngôn ngữ mới, xóa ngôn ngữ, kích hoạt, xuất một ngôn ngữ trong PrestaShop, sao chép dữ liệu từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.
Bật hoặc tắt ngôn ngữ
Nhập gói ngôn ngữ
Tạo ngôn ngữ mới
Xuất gói ngôn ngữ

Bật hoặc tắt một ngôn ngữ>

1. Back Office >> Tools >> Languages
2. Trong cột Enabled, click vào biểu tượng x kể kích hoạt ngôn ngữ
Quản lý ngôn ngữ trong PrestaShop
hoặc vào biểu tượng v để tắt ngôn ngữ đó.
Khi kích hoạt 1 ngôn ngữ, biểu tượng cờ quốc gia của ngôn ngữ đó sự tự động xuất hiện trên trang FrontOffice.

Nhập gói ngôn ngữ

Đọc thêm Hướng dẫn cách thêm ngôn ngữ cho PrestaShop.
Tạo ngôn ngữ mới:

1. Back Office >> Tools >> Languages >> Add new
2. Nhập các thông tin và click Save.

Nhập gói ngôn ngữ cần thiết. Ví dụ tiếng Việt: vn.gzip

1. Back Office >> Tools >> Translations >> Translation exchange >> Import a language pack
2. Tìm tới gói ngôn ngữ trên ổ cứng.
3. Click Import.

Xuất gói ngôn ngữ>

1. Back Office >> Tools >> Translations >> Export a language
2. Chọn ngôn ngữ cần xuất.
3. Click Export.
4. Chia sẻ với mọi người nếu bạn muốn.

Các gói language pack tiếng việt:

    Blogger Comment
    Facebook Comment