Powered by Blogger.

DISASTER RECOVERY FOR WINDOWS SERVER 2008 – PART 3

A- Tình huống 3:
Công ty Tèo  mỗi tháng nhận vào từ 20-30 nhân viên thực tập. Có nhân viên sau khi thực tập xong được làm việc chính thức, nhưng cũng có nhân viên chỉ thực tập từ 3 – 6 tháng. Cho nên có thể nói hệ thống AD trong công ty Tèo vô cùng phức tạp và quan trọng. Nếu chẳng may xóa nhầm 1 user, 1 group hay 1 OU nào đó thì sẽ gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng cho công ty. Vậy có cách nào Backup được dữ liệu của AD hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp Tèo giải quyết bài toán này nhé

B- Thực hiện:
1. Backup Sytem State:
-  Vào cmd, gõ lệnh:

wbadmin start systemstatebackup –backuptarget:F:

Nhấn “Y” để tiến hành việc Backup

- Quá trình Backup diễn ra khoảng 30 phút

- Tiếp theo chúng ta thử xóa dữ liệu của AD. Mở Active Directory Users and Computers. Xóa 2 OU NHANSU và VIP

 

2. Restore System Sate:
Để Restore System State, bắt buộc bạn phải vào chế độ Directory Service Restore Mode. Trong Windows Server 2008 có 2 cách để vào chế độ này:
Cách 1Khởi động máy DC. Trong quá trình khởi động nhấn F8, chọn Directory Service Restore Mode (cách này ai cũng biết vì giống như Windows Server 2003)
Cách 2Bạn cứ vào Windows bình thườngSau đó mở cmd, gõ lệnh:
bcdedit  /set safeboot dsrepair

Câu lệnh này hơi bị nguy hiểm là nó sẽ set Windows luôn khởi động ở chế độ Directory Service Restore Mode. Nhưng bạn đừng lo, một chút nữa chúng ta sẽ dùng câu lệnh khác để hủy bỏ. Sau khi gõ lệnh trên xong, bạn restart lại máy. Lúc này nó sẽ tự động boot vào chế độ Directory Service Restore Mode
- Đăng nhập bằng username và password của Directory Service Restore Mode (lúc bạn nâng cấp DC)

  
- Trước khi bạn dùng lệnh wbadmin để restore thì bạn cần phải xác định file backup nào bạn muốn restore. Gõ lệnh : wbadmin get versions

- Bạn dễ dàng nhận thấy các phiên bản backup và khả năng phục hồi của file bakcup đó. Ở đây nhóc tui chọn phiên bản backup gần nhất. Để restore bạn gõ lệnh:
wbadmin start systemstaterecovery –version:02/17/2007-21:17

Tham số version tương ứng với Version identifier

Nhấn “Y” để bắt đầu quá trình restore- Chờ khoảng 30 phút thì quá trình restore sẽ thành công
 

- Lúc này nếu bạn restart lại máy thì nó vẫn sẽ boot vào chế độ Directory Service Restore Mode (do câu lệnh bcdedit bạn làm ở phần trên). Để trở về chế độ bình thường, tiếp tục ở cmd, bạn gõ thêm lệnh sau: bcdedit  /deletevalue safeboot

- Cuối cùng bạn Restart lại máy, đăng nhập bằng Domain Admin và Password. Hộp thoại thông báo System State được khôi phục thành công, nhấn Enter

- Mở Active Directory Users and Computers lên kiểm tra, thấy các OU đã được khôi phục lại như cũ

Summary:
Thông qua 3 phần, bạn đã có khả năng khắc phục những thảm họa xảy đến với Windows Server 2008. Backup Full Server hay Backup System State tùy thuộc vào chiến lược bạn chọn
    Blogger Comment
    Facebook Comment