Powered by Blogger.

15 lợi ích của ERP cho Doanh Nghiệp

Hệ thống ERP tạo ra nền tảng bền vững cho sự phát triển của doanh nghiệp trong tương lai
Đem đến cho doanh nghiệp không phải một phần mềm máy tính mà là một giải pháp tổng thể, một công nghệ quản lý
Giảm chi phí đầu tư so với nhiều hệ thống rời rạc
Giải quyết bài toán tích hợp mà các hệ thống rời rạc không thể thực hiện → một hệ thống thống nhất dễ vận hành, bảo trì
Thông tin tập trung, chính xác, kịp thời
Không giới hạn về quy mô doanh nghiệp, loại hình sản xuất kinh doanh, vị trí địa lý
Dễ dàng nâng cấp, mở rộng
Từ những quy trình mới sẽ đưa đến việc tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả nguồn lực, tăng cường giám sát hoạt động.
ERP giúp giảm thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động
Tiêu chuẩn hóa quy trình
Khả năng thích ứng với các quy trình kinh doanh
Chuẩn mở → EDI (Electronic Data Interchange)
Hạn chế các lỗ hổng thông tin
Hệ thống mở để đón chờ sự phát triển của Doanh Nghiệp
Đáp ứng yêu cầu về thương mại điện tử
    Blogger Comment
    Facebook Comment