Powered by Blogger.

Cân nhắc việc Doanh Nghiệp ứng dụng ERP và giới hạn của ERP

1.- Mục tiêu của Doanh Nghiệp là gì?
2.- Doanh nghiệp đã có nhu cầu thực sự chưa? Sức ép quản lý? Trong quá trình hoạt động có thể vẫn ổn định nhưng nhu cầu về sự phát triển hay đột phá sẽ phát sinh nhu cầu ứng dụng ERP.
3.- Doanh nghiệp đã sẵn sàng các yếu tố bên dưới chưa?

Ngân sách?
Con người?
Quy trình?
Khả năng thay đổi, tái cấu trúc?

4.- Cân nhắc giữa việc đầu tư một hệ thống ERP (một công nghệ quản lý) hay một công cụ quản lý (một hệ thống máy móc, mở thêm một chi nhánh v.v..)
5.- Phải ước lượng được tổng chi phí đầu tư, chi phí cơ hội, thời gian thực hiện.
6.- Lường trước các rủi ro có thể xảy ra.
7.- Cần nhà tư vấn ERP hay không?
8.- Lý do để các doanh nghiệp nên ứng dụng ERP

Yêu cầu về quản lý và hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp → tăng hiệu quả hoạt động
Tính chính xác của thông tin → giảm bớt công việc thủ công
Yêu cầu chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ
Yếu tố cạnh tranh bắt buộc các quyết định nhanh nhạy
Xây dựng nền móng cho việc ứng dụng thương mại điện tử

Giới hạn của hệ thống ERP

● Yêu cầu tính tuân thủ quy trình cao
● Chi phí triển khai lớn
● Thời gian đầu tư lâu
● Phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp
● Mức độ phức tạp của hệ thống
● Tính đặc thù của ngành nghề
    Blogger Comment
    Facebook Comment