Powered by Blogger.

Reset password Domain Administrator trên Windows Server 2008 R2

Là một người quản trị mạng máy tính (administrator) của một hệ thống không ít thì cũng nhiều lần chúng ta cũng đã từng gặp lỗi sau (hình 01). Đây là thông báo người dùng nhập sai password nên không thể logon vào hệ thống được. Nếu đây là người dùng cuối, ta có thể dùng tài khoản administrator để reset password cho họ. Nhưng nếu đây là tài khoản administrator thì làm sao? Với 1 vài tool reset password có trong Hiren's boot CD cũng có thể reset được password của administrator. Tuy nhiên, bài viết này hướng dẫn reset password của domain administrator trên máy Domain Controller Windows Server 2008 R2 Enterprise mà không dùng đến Hiren's boot CD mà dùng ngay đĩa cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise.


B1. Bỏ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2008 R2 Enterprise vào máy và khởi động từ đĩa DVD, chọn Next


B2. Chọn Repair your computer

B3. Chọn Next

B4. Chọn Command Prompt


B5. Gõ lệnh như hình

B6. Chọn Restart để khởi động lại máy
B7. Click chuột vào biểu tượng góc tay trái dưới hoặc dùng phím tắt Windows + U


Một màn hình command promp xuất hiện


B8. Gõ lệnh như hình. Lệnh này đặt lại password cho administrator là P@sswordB9. Đăng nhập administrator với password mới sẽ thành công.


    Blogger Comment
    Facebook Comment