Powered by Blogger.

Active Directory P1 - Cài đặt Domain Controller

Active Directory là dịch vụ hệ thống quan trọng bậc nhất với vai trò quản lý dữ liệu người dùng, máy tính, groups, và các chính sách cũng như rất nhiều thông tin khác. Để triển khai hệ thống Active Directory chuẩn, tránh các sự cố liên quan là điều cần thiết. Trong loạt bài viết về Active Directory này tôi sẽ giới thiệu với các bạn từ cài đặt 1 máy chủ Domain Controller cho một Domain tới cài thêm một máy chủ DC khác cho Domain đó. Doanh nghiệp phát triển cần phải triển khai các Domain Con, và các Domain ngang hàng trong cùng một Forest.


 
Phần I : cài đặt Domain Controller

1. Tùy chỉnh cần thiết

Đặt PasswordTắt chức năng Auto configuration

Gõ lệnh netsh interface ipv4 show interID của card mạng máy chủ là 12

Nhập lệnh : Type in: netsh interface ipv4 set interface 12 dadtransmits=0 store=persistent

Entervào RUN -> gõ services.mscChọn DHCP ClientBấm StopYesMục Startup type : Disable

OK

- Đặt IP tĩnh2. Cài đặt DNS


Kích đúp chuột vào MS-DC01
Nhấp đúp chuột
Nhấp đúp chuột
Bấm OKKiểm tra DNS có cài đặt thành công không bằng nslookup3. Cài đặt dịch vụ Active Directory và nâng lên thành Domain controller


Nhập password của administrator khi chạy chế đô Restore ModeNhập user và password của administrator


    Blogger Comment
    Facebook Comment