Powered by Blogger.

Các công cụ quản lý VMware miễn phí cho môi trường doanh nghiệp nhỏ1. Cài đặt theo kịch bản (Scripted installations)

Bạn có thể mua bộ VMware vSphere Enterprise Plus với 3495$ mỗi CPU và sử dụng tính năng VMware host profiles, nhưng công cụ free ESX Deployment Appliance (EDA) của Herco van Burgh thì miễn phí.
Những công cụ nói trên đều có khả năng khác nhau. Lấy ví dụ cho VMware host profiles, nếu bạn có 1 host đã cài đặt trước đây mà muốn tạo 1 bản copy, thì trước tiên bạn phải cài đặt cơ bản bằng tay. Tuy nhiên đối với EDA, nó cho phép bạn boot 1 host trống bằng Preboot Execution Environment (PXE) và cài đặt hệ điều hành cho host, bao gồm luôn các tùy chỉnh.

2. Giám sát file nhật ký (Log file monitoring)
Trong môi trường VMware, file nhật ký VMkernel rất quan trọng (/var/log/vmkernel và /var/log/vmkwarning trên hệ thống ESX, hoặc /var/log/messages trên ESXi). Console có thể cho truy cấp đến các log files, nhưng không cho phép xem.
SysLogAppliance là 1 công cụ cho người dùng ở nhà, các tổ chức phi lợi nhuận và viện nghiên cứu giáo dục và Kiwi Syslog server, đều chạy trên Windows. Cả 2 đều có gói miễn phí và trả phí, nhưng phiên bản miễn phí đã có thể cung cấp 1 cái nhìn tổng quan về môi trường làm việc ở cấp độ host.

3. Giám sát tình trạng sức khỏe (Real-time health monitoring)
Nói về giám sát tình trạng sức khỏe, nhiều bộ công cụ miễn phí đã bị đánh mất vị trí trước các phiên bản trả phí nhiều tính năng. Các nhà cung cấp hi vọng sẽ cám dỗ được khách hàng với các phiên bản hỗ trợ đầy đủ tính năng. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất, 1 vài phiên bản miễn phí có thể hoạt động tốt đối với môi trường nhỏ. Ví dụ như Veeam Monitor 4.5 Free edition, bạn có thể xem tổng thể hiệu năng của CPU, của từng host hay từng máy ảo, kiểm tra số lượng RAM đã cấp cho cluster,….. Nhược điểm là chi có thể xem trong vòng 24h. Nếu bạn nâng cấp lên bản full, thì có thể xem toàn bộ.

4. Báo cáo tình trạng sức khỏe
Nếu bạn cần kiểm tra sức khỏe của hệ thống hàng tuần, hàng tháng thì VMware Community PowerPack của Alan Renouf có thể giúp. Ngoài ra còn có nhiều scripts từ các PowerShell scripter khác.
Để sử dụng PowerPack, bạn cần:
• PowerShell V2 (được tích hợp với Windows 7)
• VMware PowerCLI 4.0 U1 hoặc mới hơn.
• vEcoShell hoặc PowerGUI cùng với VMware PowerPack.
Những script sau đây rất hữu ích:
• Reservations / Shares / Limits. Script này có thể cho biết máy ảo đã sử dụng tài nguyên nào quá giới hạn làm chậm đi hiệu suất.
• Virtual machines with active memory ballooning. Script này cho biết khi nào host đã hoặc sắp xài hết bộ nhớ.
• Datastore info. Script này cho biết còn bao nhiêu chỗ trống trên datastores.
• Host overcommit. Script này cho biết không cần phải mua thêm bao nhiêu bộ nhớ vì kỹ thuật tiết kiệm bộ nhớ của VMware vSphere hỗ trợ đã giải quyết vấn đề đó.
• Orphaned VMDK files. Có thể để VMDK files ở chỗ khác trong khi copy và clone các máy ảo. Script này sẽ truy vấn lại file VMDKs bị mất, tiết kiệm được hàng GB.

5. Công cụ cho công việc quản trị hàng ngày
• Veeam FastSCP. Chương trình này sẽ upload và download các files đến ESX hosts. Veeam FastSCP nay được gọi là Veeam Backup Free Edition.
• RVTools 2.9. Được viết bởi Rob de Veij, phần mềm này có thể hiển thị thông tin về máy ảo và ESX host. Nó cho biết host CPUs nào có bật chức năng Enhanced vMotion Compatibility, cho biết những CD và ổ đĩa có thể sử dụng và nhiều thứ khác.
• Eric Sloof’s Vmclient. Đây là phiên bản gọn nhẹ của VMware Infrastruture client. VmClient có thể khởi động nhanh chóng và kết nối đến 1 máy ảo.
• vAlarm. Phần mềm này cho desktop có thể giám sát vCenter alarms.
• vLogview. Công cụ này quản lý máy chủ log ESX.

Nguồn: http://searchvmware.techtarget.com/tip/Free-management-tools-for-VMware-SMB-environments
    Blogger Comment
    Facebook Comment