Powered by Blogger.

Cách chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server Apache Tomcat

Để giảm được chi phí trong việc triển khai các ứng dụng website thì bạn có thể lựa chọn cách là một Server có thể gồm nhiều tên miền (domain). Làm thế nào để chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server, nếu chưa biết hãy tham khảo bài viết sau đây của mình áp dụng với Apache Tomcat.

Bước 1: Sau khi đã cài đặt xong Server Apache Tomcat bạn vào thư mục đã cài đặt vào thư mục conf rồi tìm đến tập tin server.xml mở lên để tiến hành cấu hình để có thể chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server.

Bước 2: Sau khi mở file server.xml, để có thể chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server thì đối với mỗi tên miền bạn cần cấu hình theo đoạn mã sau đây.

<Host name="kenhlaptrinh.net" appBase="kltnet_webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="kltnet_access_log" suffix=".txt" pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
</Host>

<Host name="kenhlaptrinh.xyz" appBase="kltxyz_webapps"
unpackWARs="true" autoDeploy="true">
<Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
prefix="kltxyz_access_log" suffix=".txt" pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />
</Host>

Như ở ví dụ phía trên mình muốn cấu hình 2 tên miền là kenhlaptrinh.net và kenhlaptrinh.xyz cùng chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server thì mình khai báo mỗi loại trong cặp <Host> … </Host> tương ứng mỗi tên miền.

Bạn thấy Server Apache Tomcat mặc định sẽ có thư mục webapps, vậy tương ứng mỗi tên miền bạn sẽ có một thư mục webapps tương tự nhưng chúng ta sẽ đổi tên lại để không bị trùng, như ở trên với tên miền kenhlaptrinh.net thì mình có thư mục kltnet_webapps còn với tên miền kenhlaptrinh.xyz chính là kltxyz_webapps.

Bước 3: Mỗi Server bạn sẽ có một địa chỉ IP, vậy chúng ta cần khai báo IP cho các tên miền. Bạn truy cập đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc và mở file hosts để cấu hình.
172.168.72.132 www.kenhlaptrinh.net
172.168.72.132 www.kenhlaptrinh.xyz

Ở ví dụ trên địa chỉ IP 172.168.72.132 chính là IP của Server mình, và mỗi tên miền bạn sẽ khai báo một dòng với IP và tên miền.

Lời kết: Như vậy với chỉ 3 bước đơn giản là bạn đã có thể cấu hình chạy nhiều tên miền (domain) trên cùng một Server Apache Tomcat, rất đơn giản phải không nào?

(Tác giả: Tùng Dương)

Source : https://kenhlaptrinh.net/cach-chay-nhieu-ten-mien-domain-tren-cung-mot-server-apache-tomcat/
    Blogger Comment
    Facebook Comment