Powered by Blogger.

Cơ bản về Cấu hình Tomcat

Để chạy được 1 ứng dụng web viết bằng JSP hoặc Servlet bạn cần 1 web server để host các trang của bạn. Có rất nhat62 Webserver khác nhau dùng cho việc này nhưng có lẽ Tomcat là 1 webserver đơn giản, dễ sử dụng nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể sử dụng Tomcat làm 1 web server và cách chúng ta triển khai các trang web của chúng ta lên đấy.

Đầu tiên, bạn hãy download phần mềm Apache Tomcat tại http://tomcat.apache.org/. Tôi nghĩ là bạn nên download bản zip để khỏi phải cài đặt.

Sau khi download thành công, giải nén ra 1 thư mục nào đó, giả sử là (C:\javaSofts) bạn cần làm 1 vài bước để có thể chạy Tomcat.

1> Tất nhiên máy bạn phải cài đặt JDK
2> Bạn thêm 1 biến môi trường có tên JAVA_HOME và có giá trị là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK
3> Trong Tùy biến môi trường PATH, bạn hiệu chỉnh lại và thêm vào ;.;%JAVA_HOME%\bin;

Bây giờ bạn vào thư mục bin của thư mục bạn đã giải nén Tomcat(C:\javasofts\apache-tomcat-6.0.18\bin), chạy tập tin startup.bat. OK, Nếu việc thực thi thành công, bạn sẽ có cửa sổ sau(nhớ đừng tắt nó nhé)
Bây giờ bạn mở trình duyệt lên, gõ vào URL sau http://localhost:8080/
Kết quả sẽ như sau

Mẹo: bạn nên tạo 1 shortcut của tập tin startup.bat ra desktop, sau đó nhấn chuột phải lên shortcut này, chọn properties. Bạn gắn 1 phím tắt cho nó trong mục Shortcut Ket là tổ hợp phím nào đó(ví dụ Ctrl-Alt-J). Nhấn OK. Bây giờ mỗi lần muốn start Tomcat bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl-Alt-J trong bất kỳ đâu.

Các ứng dụng web của bạn sau này đều phải đặt trong thư mục webapps của tom cat(E:\javasofts\apache-tomcat-6.0.18\webapps).

Bây giờ bạn thử tạo 1 dự án HelloWorld nhé:
Trong thư mục webapps, bạn tạo thư mục HelloWorld.
Trong thư mục HelloWorld bạn tạo 1 file có tên index.jsp có nội dung
<html>
<head>
<title>.:Hello JSP:.</title>
</head>
<body>
<h1>Hello JSP world!</h1>
<h2>Current Time: <%= new java.util.Date()%></h2>
</body>
</html>
Bây giờ bạn mở trình duyệt, đi đến địa chỉ http://localhost:8080/HelloWorld/index.jsp
Kết quả như sau:

Chúc bạn thành công !
    Blogger Comment
    Facebook Comment