Powered by Blogger.

Ghi chép trong các bài giảng

Bạn có thể tạo thói quen ghi chép theo các cách sau:
Nghe * Lược * Ghi nhớ * Suy nghĩ * Ôn tập

Mua một quyển vở gáy xoắn:
Bạn sẽ có thể cho thêm, gạch xóa, hoặc sắp xếp lại các trang và tài liệu.
Dành một trang trống trước mỗi bài học mới để sau này, bạn viết tóm tắt và chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Một trang ghi chép mẫu:
Tiêu đề:
 • Ngày tháng
 • Tên hoặc số lớp học
  (ví dụ: 3/34)
Tiêu đề: Tên người trình bày hoặc đóng góp của bạn cùng học
2. Lược 1. Nghe: Chép vào đây: Xem đâu là ý chính
Lọc lấy ý cơ bản
Sử dụng dàn ý hoặc sơ đồ khái niệm
Dùng từ ngữ, hình ảnh, hình minh họa hoặc bất cứ cái gì diễn tả thông tin thật nhanh chóng. Đừng trích dẫn nếu như không thật sự cần thiết.
Xem lại các ghi chép


3. Ghi nhớ: Nghĩ trongđầu!
 • Xem bạn đã biết gì về nội dung kiến thức này chưa
 • Dùng từ quan trọng ghi bên lề trái, hoặc câu hỏi, minh họa định nghĩa….
 • Tự nghĩ ra ví dụ.
4. Suy nghĩ: Suy nghĩ sâu!
 • Nội dung kiến thức này liên quan như thế nào đến những gì bạn đã biết?
 • Tìm và sử dụng các cụm từ: Áp dụng, So sánh, Vẽ đồ thị, Đánh giá...
5. Ôn tập: Xem lại các ghi chép và tóm tắt ở cuối trang trước bài học tiếp theo và trước khi học bài mới và ôn tập cho bài kiểm tra.
Nếu có nhiều trang ghi chép cho một buổi học:

 • Tóm tắt ở cuối mỗi trang,
 • Tóm tắt bài giảng ở trang đầu hoặc trang cuối.
  Blogger Comment
  Facebook Comment