Powered by Blogger.

clear Remote Desktop sessions

Hướng dẫn " clear Remote Desktop sessions " Tình huống đặt ra như sau: Người quản trị có nhu cầu thực hiện 1 phiên Remote Desktop vào server công ty tuy nhiên vì lý do lisence, server chỉ cho tối đa 2 phiên log vào cùng lúc. ( 2 phiên này đã close nhưng không log out nên vẫn chiếm session). Để tránh việc phải restart server, bài viết sẽ hướng dẫn một thủ thuật nhỏ để xóa các session trên.

 Một số lưu ý: Đã test tốt trên Windows Server 2003 Việc clear session có thể ảnh hưởng đến phiên làm việc của một ai đó đang log vào server Quá trình làm được thực hiện trên một computer thuộc mạng LAN hoặc máy tính ở nhà đã VPN vào server công ty. Bước 1: Bật command line và gõ lệnh bên dưới để xóa các phiên net use. Bước này có thể không cần thiết. net use * /delete /yes Bước 2: Dùng lệnh net use để truy cập vào tài nguyên chia sẻ trên máy server. Cấu trúc như sau: net use /user:Username \\IP_address_Server\Shared_Folder Password Câu lệnh với các thông số đúng sẽ cho kết quả Successfull như hình dưới. Bước 3: Thực hiện view các session đang mở trên server bằng lệnh query session /server:IP_address_Server Bước 4: Xóa một session cần thiết để remote vào thông qua lệnh: reset session session_ID /server:IP_address_Server Thường thì để nhận biết session nào là của Remote Desktop ta dự vào port. Đó là 65535+. Giờ thì đã có thể Remote Desktop vào server mà không cần phải chạy lên công ty reset lại server hoặc chờ Time Out. Chúc các bạn thành công.
    Blogger Comment
    Facebook Comment