Powered by Blogger.

Virtual Desktop Infrastructure (VDI)

- Virtual Desktop Infrastructure là mô hình kiến trúc hạ tầng cho việc kết nối sử dụng các máy tính cá nhân ảo hóa, cung cấp đầy đủ khả năng và môi trường làm việc cho người dùng như trên máy tính thật. Những máy tính ảo hóa được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu và được cấu hình phân phối một cách tự động cho người dùng khi người dùng thực hiện phiên truy vấn.Để triển khai Virtual Desktop Infrastructure ta cần cài đặt 4 Role Services trên Windows Server 2008 R2 :

+ RD Web Access: máy chủ đầu tiên được yêu cầu cấu hình trong hệ thống là RD Web Access. Người dùng cần phải xác định vị trí của máy ảo của họ bằng cách nào đó, và cách đơn giản đó là thông qua trình duyệt Web. RD Web Access sẽ tạo ra 1 trang web để người dùng khởi động sử dụng máy tính ảo của họ.

+ RD Session Host : sau khi người dùng đã chính thức kết nối với đến máy chủ Remote Desktop Web Access, truy vấn của người dùng sẽ được chuyển đến máy chủ Remote Desktop Session Host. Thông thường đến bước này thì người dùng sẽ chạy những ứng dụng được lưu trữ bởi RD Session Host bằng Remote Desktop (Terminal services) client. Tuy nhiên trong trường hợp này máy chủ RD Session Host sẽ hoạt động trong chế độ chuyển hướng.
Chế độ chuyển hướng được bật lên nhằm ngăn chặn người dùng chạy những ứng dụng trực tiếp trên máy chủ (ngoại trừ những phiên kết nối với quyền admin). Ngoài ra máy chủ RD Session Host cũng sẽ biết được người dùng đang truy vấn sử dụng máy ảo nên nó sẽ chuyển hướng truy vấn này đến máy chủ Remote Desktop Connection Broker.

+ RD Connection Broker: xác định người dùng đã có phiên kết nối đến máy tính cá nhân ảo hay chưa. Nếu người dùng đã có phiên kết nối, máy chủ RD Connection Broker sẽ gửi tên máy ảo của người dùng đang sử dụng về máy chủ RD Session Host. Nếu chưa có kết nối nào thì máy chủ RD Connection Broker sẽ liên lạc tiếp đến máy chủ RD Virtualization Host.

+ RD Virtualizaion Host: máy chủ cuối cùng trong việc cấu hình VDI là Remote Desktop Virtualizaion Host. Khi máy chủ RD Connection Broker gửi truy vấn đến RD Virtualization Host, máy chủ này sẽ thay mặt cho người dùng gửi yêu cầu khởi tạo 1 máy ảo. Sau đó máy chủ RD Virtualizaion Host sẽ cung cấp cho máy chủ RD Connection Broker tên của máy ảo mà người dùng vừa truy vấn. Bước cuối cùng là từ máy chủ RD Connection Broker chuyển tên máy ảo đến máy chủ RD Session Host và cung cấp cho người sử dụng.- Như hình minh họa thì nhóm máy tính ảo được chia sẽ được lưu trữ bởi máy chủ RD Virtualizaion Host và trong đó mỗi máy ảo hoạt động độc lập. Thông thường thì khi người dùng gửi truy vấn thì được gán một máy tính ảo theo cách tự động, người dùng không thể biết được họ đang kết nối sử dụng máy tính nào cả vậy nên bạn phải chắc rằng cấu hình các máy ảo trong đây phải giống hệt nhau để tạo cảm giác quen thuộc cho người sử dụng, nên cấu hình các tài nguyên mạng theo user profile hơn là tại máy ảo người dùng kết nối sử dụng. Mở rộng hơn ta có thể tạo ra multiple desktop virtualization pool (nhiều nhóm máy ảo được chia sẽ) nhưng các máy ảo trong từng nhóm khác nhau vẫn được cấu hình giống nhau theo mục đích sử dụng của từng nhóm.

Nguồn: http://msopenlab.com/index.php?optio...ies&Itemid=406
    Blogger Comment
    Facebook Comment