Powered by Blogger.

Dễ và khó của Thái Cực Quyền

Cái dễ của Thái Cực Quyền trước hết đó là người tập Thái Cực Quyền có thể tiến hành được ở mọi lúc, mọi nơi như công viên, sân vận động… với số lượng người không hạn chế. Thứ hai là hình thế, động tác của Thái Cực Quyền tương đối đơn giản, số lượng các động tác trong một bài quyền nhiều cũng chỉ có hơn 100 thức, ngắn hơn thì hơn 10 thức hoặc thậm chí chỉ có vài thức. Những động tác của Thái Cực Quyền dễ nhớ, dễ học, đặc biệt là trong các bài quyền giản hóa như: 24 thức, 42 thức, 48 thức và 88 thức.

Những động tác trong các bài quyền này không có cái gọi là "kỳ" (lạ), "nan" (khó), "hiểm" (nguy hiểm) nên rất thích hợp với những người mới học Thái Cực Quyền và nhũng người cao niên. Thời gian học những bài quyền giản hóa thường không lâu, nhanh thì trong một tuần, lâu thì một tháng là có thể lĩnh hội được. Thứ ba, Thái Cực Quyền dễ tổ chức diễn luyện tập thể, phối hợp với âm nhạc để diễn luyện, tăng thêm hứng thú, tạo cảm hứng khi tập luyện.

Cái khó của Thái Cực Quyền, thứ nhất là Thái Cực Quyền xuất phát từ cơ sở triết học cổ đại Trung Quốc, nó thuộc đạo Trung dung, hay là lý thuyết về cân bằng Âm Dương. Trong khi đó, đạo Âm Dương là một lý luận có tính chất tương đối, người ta thường khó nói hết, nói rõ hay nói một cách đầy đủ về nó. Do đó Thái Cực Quyền trở thành "bách gia chi ngôn" (tiếng nói của trăm nhà). Thứ hai, Thái Cực Quyền là môn quyền thuật tổng hợp tu thân và tu tâm. Nghĩa là phải tu thân luyện ý, cần đền sự giác ngộ, cảm thụ cho nên nó rất khó trong quá trình nghiên cứu, lý luận quyền pháp, quyền lý.

Tu thân: "Tu" mà Thái Cực Quyền muốn đề cập đến chính là những qui tắc của nó khi luyện quyền, điều này nằm ở thân pháp. Nội dung gồm có: " hư lãnh đỉnh kình", hàm hung bạt bối", trầm khiên trụy trừu"…Trong khi đó đa số người tập Thái Cực Quyền lại ít chú ý đến những qui tắc này mà lại chỉ quan tâm đến việc học sao cho được nhiều, cho được nhanh.

Tu tâm: Đạo Trung dung nói đến "tu" là chỉ sự tương hòa, trung lập. Cụ thể nói đến "cương nhu tương tế", "khai trung hữu hợp", "hợp trung hữu khai"

Nói tóm lại, cái dễ của Thái Cực Quyền là dễ về mặt hình, còn cái khó của nó là làm thế nào để có thể nắm bắt được cái lý của nó.
    Blogger Comment
    Facebook Comment