Powered by Blogger.

Phương pháp thu hoạch giun Quế

Sản lượng giun phụ thuộc vào mật độ thả giống, chất lượng thức ăn và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng. Mật độ thả giống nuôi càng dầy thì năng suất càng cao. Thức ăn luôn đầy đủ, chất lượng đảm bảo; Việc chăm sóc, nuôi dưỡng đúng kĩ thuật sẽ giúp giun nhanh lớn, sinh sản nhiều. Ngược lại nếu thức ăn không đủ, môi trường sống có những yếu tố bất lợi thì giun có thể bò đi mất hoặc chết, năng suất sẽ giảm. Sau khi thả giun giống 2 tháng thì bắt đầu thu hoạch tỉa dần. Trung bình mỗi tháng có thể thu được 3 - 4 kg giun/ m2. Giun có tập quán không thích sống nhiều thế hệ ở cùng một chỗ. Khi giun con đã nhiều và trưởng thành thì giun bố mẹ thường bỏ đi tìm nơi ở mới. Vì vậy sau 1 - 2 tháng, nếu không thu hoạch để sử dụng, thì cũng nên nhân luống, nếu không thì giun cũng sẽ tự bò đi. Khi bỏ thức ăn vào các rãnh trống, giun bố mẹ thường chuyển sang đó sinh sống, nhường lại nơi ở cũ cho giun con.

Sản lượng giun phụ thuộc vào mật độ thả giống, chất lượng thức ăn và kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng. Mật độ thả giống nuôi càng dầy thì năng suất càng cao. Thức ăn luôn đầy đủ, chất lượng đảm bảo; Việc chăm sóc, nuôi dưỡng đúng kĩ thuật sẽ giúp giun nhanh lớn, sinh sản nhiều. Ngược lại nếu thức ăn không đủ, môi trường sống có những yếu tố bất lợi thì giun có thể bò đi mất hoặc chết, năng suất sẽ giảm.

Sau khi thả giun giống 2 tháng thì bắt đầu thu hoạch tỉa dần. Trung bình mỗi tháng có thể thu được 3 - 4 kg giun /m2. Giun có tập quán không thích sống nhiều thế hệ ở cùng một chỗ. Khi giun con đã nhiều và trưởng thành thì giun bố mẹ thường bỏ đi tìm nơi ở mới. Vì vậy sau 1 - 2 tháng, nếu không thu hoạch để sử dụng, thì cũng nên nhân luống, nếu không thì giun cũng sẽ tự bò đi. Khi bỏ thức ăn vào các rãnh trống, giun bố mẹ thường chuyển sang đó sinh sống, nhường lại nơi ở cũ cho giun con.

Thông thường luống giun gồm 3 lớp. Lớp trên cùng là thức ăn giun ăn chưa hết, có lẫn trứng kén giun; Giữa là nơi giun sinh sống; Dưới đáy là lớp phân giun.

 

Có nhiều phương pháp thu hoạch giun nhưng hữu hiệu nhất là phương pháp như sau: Khi thu hoạch, mở tấm che phủ ra, dùng tay vỗ nhẹ trên mặt luống để giun chui xuống dưới, dùng một tay gạt nhẹ một lớp bề mặt khoảng 5 cm (chủ yếu gồm thức ăn giun ăn chưa hết, có lẫn trứng kén giun) để lại trên luống giun, rồi nhanh chóng dùng hai tay bốc lớp giun lẫn cơ chất, dày khoảng 20 cm bỏ vào chậu.

 

Trải tấm nilon ngoài sân trống có ánh nắng càng tốt. Đổ phần hỗn hợp này lên tấm nilon, sau 5 – 10 phút gạt bỏ phần cơ chất bên trên lần lượt, vì khi giun ra ngoài sợ ánh nắng nên trốn xuống phía dưới, cho đến khi chỉ còn giun.

 

Lớp cơ chất lọc ra đem rải trở lại luống để tiếp tục nuôi, vì trong đó vẫn có lẫn trứng kén giun, giun con và giun bố mẹ chưa kịp chui xuống dưới.
    Blogger Comment
    Facebook Comment