Powered by Blogger.

Thu hoạch phân giun

Thu hoạch phân giun Nếu cho ăn đủ, mỗi ngày giun thải ra lượng phân bằng 30 – 40 % số lượng giun trong luống nuôi (Nếu nuôi 3 - 5 kg giun/ m2, sẽ thu được 1 - 2 kg phân giun / m2 - ngày). Sau 5 – 6 tháng nuôi, khi lớp phân giun ở đáy ô đầy lên và lèn chặt, mật độ giun lớn lên, giun sinh sản chậm đi, ta có thể thu hoạch toàn bộ luống giun. Khi thu hoạch toàn bộ (thay đáy), trước tiên ta thu hoạch giun theo phương pháp nêu trên. Sau đó xúc hót tất cả lớp phân ở đáy và lọc giun như lọc tầng giữa. Lớp phân giun thu được này không được bỏ làm phân ngay, mà tưới ẩm rồi đậy kín, sau 1 tháng lọc giun lần nữa rồi mới bỏ làm phân. Để thu được trên 90 % con giống, nên thực hiện động tác này 2 lần.

Nếu cho ăn đủ, mỗi ngày giun thải ra lượng phân bằng 30 – 40 % số lượng giun trong luống nuôi (Nếu nuôi 3 - 5 kg giun /m2, sẽ thu được 1 - 2 kg phân giun /m2 - ngày). Sau 5 – 6 tháng nuôi, khi lớp phân giun ở đáy ô đầy lên và lèn chặt, mật độ giun lớn lên, giun sinh sản chậm đi, ta có thể thu hoạch toàn bộ luống giun.

Khi thu hoạch toàn bộ (thay đáy), trước tiên ta thu hoạch giun theo phương pháp nêu trên. Sau đó xúc hót tất cả lớp phân ở đáy và lọc giun như lọc tầng giữa. Lớp phân giun thu được này không được bỏ làm phân ngay, mà tưới ẩm rồi đậy kín, sau 1 tháng lọc giun lần nữa rồi mới bỏ làm phân.

Để thu được trên 90 % con giống, nên thực hiện động tác này 2 lần.

Trong trường hợp luống đã đầy phân mà không có chuồng mới (chuồng trống) để nhân giống hoặc vì trời mưa nhiều quá, không thể tách được giun và phơi phân, chúng ta có thể làm như sau: Xúc toàn bộ sinh khối trong chuồng đổ cao lên qua một bên chuồng, sau đó dùng phên tre (là loại bồ được đan bằng tre) để chắn giữ lại, dùng cọc tre để giữ phên. Bỏ thức ăn mới vào phần bên chuồng trống, giun sẽ ngửi được mùi thức ăn mới và sẽ chui qua phần bên này để sống. Khi có điều kiện thích hợp ta sẽ bắt giun hoặc trời nắng sẽ phơi phân giun dễ dàng hơn.
    Blogger Comment
    Facebook Comment