Powered by Blogger.

Trạm trang và Thái Cực thôi thủ

Theo lý luận của Thái Cực Quyền, trạm trang với Thái Cực Quyền thôi thủ có quan hệ với nhau như Thể & Dụng. Trạm trang là Thái Cực Quyền và cũng là một phương pháp luyện tập thiết yếu của Nội gia quyền vậy.Có câu:" Luyện quyền bất luyện công, đáo lão nhất trường không". Từ xa xưa thì bài quyền & kungfu đã khác nhau. Do nhiều nguyên nhân mà ngày nay nhiều người luyện võ, đặc biệt là những người luyện Thái Cực Quyền đã đồng nhất "luyện bài quyền" & "luyện võ côn" (kungfu). Điều đó không chỉ ngộ nhận đối với bản thân mà còn làm hại hậu thế. Người mới tập coi luyện bài quyền là chân truyền, sau 10 năm luyện tập mới biết là sai đường lối!

Vậy tập như thế nào là đúng?

Nhà tiền bối Thái Cực Quyền đời Thanh Vương Tông Nhạc đã viết: "Thái cực sinh ra từ vô cực, là cơ của động tĩnh…". Tức là đã chỉ rõ nội công của Thái Cực Quyền không phải từ bài quyền, mà từ vô chiêu thức của Vô cực trang sản sinh mà thành. Đó chính là Đại cương của Thái Cực Quyền.

Loại trang công của nội công Thái Cực Quyền này, từ đặc tính qui luật lực học phân tích: trong điều kiện hạn chế, bất biến thì trọng tâm của cơ thể về có bản là không thay đổi, nhất thiết véc tơ chính ngoại lực & hình thước thợ chính đều bằng không; nội lực đều dùng để duy trì trạng thái của tĩnh thân thể. Đó chính là cơ của tĩnh. Từ góc độ sinh lý, đặc trưng là trạng thái thần kinh trung ương từ đầu đến cuối ở trạng thái hưng phấn. Đó chính là cơ của động. Có thể thấy trang công với nguyên lý nội công chính là ngoại hình thì tĩnh mà nội ý thì động - không chỉ tâm lý mà cả sinh lý không ngừng tự điều tiết, từ đó dẫn tới nhanh chóng tu luyện đầy đủ cả hình & ý của người luyện, đạt tới trạng thái vô cực của mẹ Âm Dương.

Do đó chỉ có những người đã thông qua trạm trang đạt được nội kình, mới có thể chân chính lĩnh hội đạo lý Thái cực do Vô cực mà sinh.

Mà cũng chỉ có thông qua trạm trang, phương pháp luyện công chân khí trực dưỡng mà vô hại, tiêu hao nhỏ nhưng hiệu suất cao, mới có thể biến lý luận huyền ảo của Thái Cực Quyền biến thành kinh nghiệm & hiểu biết của bản thân có cả lý tính & cảm tính.

Trạm trang là kungfu hiểu mình, thôi thủ là kungfu hiểu người. Nếu tự mình chưa biết rõ nội kình mà tập bài quyền thì chỉ là cách gông xiềng tinh thần của Thái Cực Quyền thể thao.

Thái Cực Quyền thôi thủ là thông qua trạm trang, luyện quyền đều có nội kình (tức là súc kình)

Nội dung của Thái Cực Quyền thôi thủ gồm các bài tập: Đơn thôi thủ, Song thôi thủ, Tứ chính thôi thủ, Đại loát, Tự do thôi thủ… Bất luận trong trường hợp thôi thủ nào, đều gồm có các loại kĩ thuật dưới đây: cầm, nã, vật, trộn, móc, đá, câu, đẩy, kéo, nâng, gạt, đè, tránh, tiến, lùi… Khi luyện thì từ đầu tới cuối phải tuân thủ nguyên tắc: Niêm, Triêm, Liên, Tùy. Luyện kungfu nhẹ, lỏng, mềm, từ đó dưỡng thành thính kình, hóa kình, phát kình, Nguyên tắc căn bản nhất là nơi nào tiếp xúc với đối thủ thì nơi đó thính kình, hóa kình & phát kình. Mục tiêu của Thái Cực Quyền thôi thủ phải rõ ràng, tức là giải quyết khi trong thời gian & trạng thái da thịt vừa tiếp xúc với đối thủ thì có thể công phòng hợp nhất, làm mất trọng tâm của địch thủ & chiến thắng, đó là mục tiêu chính của Thái Cực Quyền thôi thủ. Thái Cực Quyền thôi thủ thì dùng chỉnh thể kình lực là kungfu bước đầu, dùng thần ý mới là võ công bậc cao.
    Blogger Comment
    Facebook Comment