Powered by Blogger.

Hướng Dẫn backup VPS/Server toàn tập1. Backup trên DirectAdmin
DirectAdmin hỗ trợ 2 cấp độ AutoBackup là Admin và Reseller. Để backup ở cấp độ admin bạn đăng nhập, ở Admin Level, chọn Admin Backup/Transfer, sau khi backup xong bản backup sẽ được lưu tại /home/admin/user_backups/. Để backup ở cấp độ Reseller, bạn đăng nhập ở Reseller Level, chọn Manage User Backups, sau khi backup xong, bản backup sẽ được lưu tại /home/admin/user_backups/. • Bước 1 (Step 1): Bạn có thể chọn All Users để backup toàn bộ user hoặc chọn riêng từng user.

 • Bước 2 (Step 2): Chọn Now nếu muốn backup ngay lập tức, chọn Cron Schedule nếu muốn auto-backup vào những thời gian định sẵn.


VD về cách đặt: Minute: 0, Hour: 5, Day of Month: *, Month: * Day of Week: 0 tức sẽ tự động backup vào 5 giờ sáng ngày chủ nhật, không phân biệt ngày hay tháng mấy.

 • Bước 3 (Step 3): Chọn vị tí bản backup được lưu, Local tức bản backup được lưu tại máy. Nếu bạn có remote backup, có thể chọn FTP và điền các thông tin IP, Username, password của account FTP backup của bạn.

 • Bước 4 (Step 4): Thực hiện bấm Submit, nếu bạn chọn backup ngay lập tức thì bạn sẽ chờ một lúc để quá trình backup hoàn thành sẽ có Message System thông báo cho bạn. Nếu bạn chọn auto-backup sau mỗi lần backup hoàn thành sẽ có Message System thông báo cho bạn.


2. Backup trên Kloxo

 • Đăng nhập Kloxo, chọn Backup Home để cài đặt chế độ backup cho bạn.

 • Nếu bạn muốn backup toàn bộ dữ liệu ngay lập tức bạn điền tên cho bản backup tại Backup File Initial String, sau đó nhấn nút Backup Now.

 • FTP Configuration: Nếu bạn muốn upload bản backup lên một Remote backup bạn hãy điền đủ các thông tin account FTP của bạn. Sau đó tích vào nút Upload Files To Remote Server, như vậy sau mỗi lần backup, bản backup đó sẽ được tự động upload lên Remote backup của bạn.

 • Schedule Configuration: Tại đây bạn có thể đặt chế độ backup tự động, bạn có thể chọn daily để backup hàng ngày hoặc weekly để backup hàng tuần. Nhập số bản backup gần nhất bạn muốn lưu ở Keep This Many Backups On The Server.
  Blogger Comment
  Facebook Comment